Softwarepakketten.nl

Wiki UBL algemeen

Wiki UBL algemeen > UBL versies

De standaard versies die UBL via OASIS kent

OASIS (www.oasis-open.org) heeft UBL op de markt gebracht, te weten: 
- UBL 1.0 (2004),
- UBL 2.0 (2006),
- UBL 2.1 (2013).
- UBL 2.2 (2018)

In de praktijk worden UBL 2.0 en 2.1 gebruikt en is 2.1 backwards compatible. 

UBL Factuur
De verschillen tussen UBL 2.0 en 2.1 zijn wat betreft de invoice (factuur) miniem. In versie 2.1. zijn slechts de volgende factuurelementen toegevoegd: 

 • ProfileExecutionID
  - DueDate (vervaldatum)
  - BuyerReference
  - StatementDocumentReference
  - ProjectReference
  - WithholdingTaxTotal. 
  Deze elementen zijn optioneel.

De verschillen tussen UBL 2.1 en 2.2 zijn voor wat betreft de UBL-factuur nihil.

Bronnen
Informatie over de standaard UBL is te vinden op:
ubl.xml.org met veel gestelde vragen en de mogelijkheid tot discussie met andere (UBL) gebruikers. 

Voor inzicht in alle UBL documenten en de opgebouwde elementen wordt met klem geadviseerd de "Offline package (with schemas)" te downloaden vanaf http://ubl.xml.org/wiki/ubl-specifications

Tip:
Voor het eenvoudig raadplegen van alle UBL documenten wordt verwezen naar:
http://www.datypic.com/sc/ubl21/Onerzoeksbureau GBNED