Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Nadere specificaties PEPPOL BIS (V3) binnen een UBL-factuur

Als een UBL-factuur via het PEPPOL-netwerk wordt uitgewisseld dient betreffende UBL-factuur een aantal elementen te bevatten die enerzijds duiden op het gebruik van PEPPOL en anderzijds op de adressering van de afzender en ontvanger via het PEPPOL-netwerk.

EN 16931 en NLCIUS zijn onafhankelijk van de infrastructuur waarover facturen worden uitgewisseld.
Daardoor zijn er toch een paar extra regels bij gebruik van PEPPOL Hieronder een overzicht.

Deze 4 elementen zijn verplicht bij PEPPOL.
1. CustomizationID; In onderstaand voorbeeld is een verwijzing naar EN16931 en de NLCIUS opgenomen. 
2. ProfileID; In onderstaand voorbeeld is een verwijzing naar PEPPOL opgenomen. 
3, Leverancier EndpointID; PEPPOL adres (bijv KVK of OIN). 
4. Afnemer EndpointID; PEPPOL-adres (bijv KVK of OIN). 

PEPPOL Adressen (EndpointID):
- KVK-nummer; code 0106
  Het KVK-vestigingsnummer is niet mogelijk als adres binnen PEPPOL. 
- OIN-nummer; Overheidsidentificatienummer. code 0190.
Een en ander volgens ISO 6523 ICD code.

Advies UBL Ketentest:
Leverancier en afnemer PEPPOL adres (EndpointID); is alleen verplicht bij PEPPOL. Ons advies is deze elementen altijd op te geven. 

PEPPOL BIS
Onder de noemer "PEPPOL BIS" kent PEPPOL ook een specificatie om een factuur op te bouwen. Deze specificatie is volledig afgestemd op de Europese standaard EN 16931 voor wat betreft UBL. 

Dit wordt als volgt binnen een UBL-factuur opgenomen:

1. CustomizationID;
<cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:nen.nl:nlcius:v1.0</cbc:CustomizationID>

2. ProfileID;
<cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>

Zie voor bovenstaande elementen ook Het begin van een UBL-factuur...

3. Leverancier PEPPOL adres;
<cac:Party>
<cbc:EndpointID schemeID="0106">12345678</cbc:EndpointID>
Zie ook Opbouw UBL Factuur, afzender factuur (Accounting SupplierParty)...

4. Afnemer PEPPOL-adres;
<cac:Party>
<cbc:EndpointID schemeID="0106">87654321</cbc:EndpointID>
Zie ook Opbouw UBL Factuur, ontvanger factuur (Accounting CustomerParty)...

Documentatie PEPPOL
Van harte wordt de documentatie (ook over UBL) aangeraden op het OpenPEPPOL platform.Onerzoeksbureau GBNED