UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Nadere specificaties PEPPOL BIS (V3) binnen een UBL-factuur

PEPPOL BIS
Onder de noemer "PEPPOL BIS V3" kent PEPPOL ook een specificatie om een factuur op te bouwen. Deze specificatie is volledig afgestemd op de Europese standaard EN 16931 voor wat betreft UBL. 

PEPPOL BIS (V3) aangevuld met enkele landgebonden specificaties (voor Nederland) vormt de NLUBL waar deze WIKI mede betrekking op heeft. 

PEPPOL netwerk
Als een UBL-factuur via het PEPPOL-netwerk wordt uitgewisseld dient betreffende UBL-factuur een aantal elementen te bevatten die enerzijds duiden op het gebruik van PEPPOL en anderzijds op de adressering van de afzender en ontvanger via het PEPPOL-netwerk.

EN 16931 en NLCIUS zijn onafhankelijk van de infrastructuur waarover facturen worden uitgewisseld.
Daardoor zijn er toch een paar extra regels bij gebruik van van PEPPOL-netwerk Hieronder een overzicht.

1. CustomizationID; In onderstaand voorbeeld is een verwijzing naar EN16931 en de NLCIUS opgenomen. 
2. ProfileID; In onderstaand voorbeeld is een verwijzing naar PEPPOL opgenomen. 
3, Leverancier EndpointID; PEPPOL adres (bijv KVK of OIN). 
4. Afnemer EndpointID; PEPPOL-adres (bijv KVK of OIN). 
Deze 4 elementen zijn dan ook verplicht 

PEPPOL Adressen (EndpointID)
Iedere ondernemer wordt op Peppol uniek geïdentificeerd door het: EndpointID met verwijzing naar SchemeID. Bijvoorbeeld 123456789 SchemeID 0106 is KVK-nummer. Zo kennen we ook SchemeID 0190 voor het OIN-nummer. Er worden nog meer SchemeID’s ondersteund, zoals:
- NL BTW-nummer; 9944
- IBAN-nummers; 9918 (SWIFT)
- GLN; 0088 (GS1)
Zie complete lijst https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/ 

Gebruikt in Nederland zijn:
Voor Nederlandse organisaties wordt door Peppol Service providers, op advies van de Nederlandse Peppol Autoriteit (NPA), zoveel mogelijk een al bekend Business-ID aangehouden als Peppol EndpointID, te weten: KVK, OIN en/of BTW-nummer.
- KVK-nummer; code 0106
  (Het KVK-vestigingsnummer is niet mogelijk als adres binnen PEPPOL). 
- OIN-nummer; Overheidsidentificatienummer. code 0190.
- NL BTW-nummer; 9944.
De NP sluit het gebruik van IBAN en GLN echter niet uit.
Een en ander volgens ISO 6523 ICD code.

Meer over Peppol op deze website.  

Dit wordt als volgt binnen een UBL-factuur opgenomen:

1. CustomizationID;
<cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:nen.nl:nlcius:v1.0</cbc:CustomizationID>

2. ProfileID;
<cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>

Zie voor bovenstaande elementen ook Het begin van een UBL-factuur...

3. Leverancier PEPPOL adres;
<cac:Party>
<cbc:EndpointID schemeID="0106">12345678</cbc:EndpointID>
Zie ook Opbouw UBL Factuur, afzender factuur (Accounting SupplierParty)...

4. Afnemer PEPPOL-adres;
<cac:Party>
<cbc:EndpointID schemeID="0106">87654321</cbc:EndpointID>
Zie ook Opbouw UBL Factuur, ontvanger factuur (Accounting CustomerParty)...

Documentatie PEPPOL
Van harte wordt de ook de documentatie aangeraden op het OpenPEPPOL platform.
Met onder meer:
- UBL invoice syntax;
- EN16931 model bound to UBL; dus los van Peppol;
- Rules for PEPPOL BIS 3.0 Billing.
Naar documentatie.
 Onerzoeksbureau GBNED