UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL Binnenlandse BTW, BTW-verlegd

BTW verlegd toepassen op een (PDF)-factuur is eenvoudig, de Belastingdienst meldt hierover het volgende op haar website: “Verlegt u btw naar een andere ondernemer? Dan brengt u geen btw in rekening, maar zet u op de factuur 'btw verlegd'. Daarnaast vermeldt u het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur. Het btw-identificatienummer is het nummer met 'NL' ervoor. Op de factuur vermeldt u de vergoeding per btw-tarief.”.

U verlegt altijd btw over het totale bedrag dat u in rekening brengt. Naast een vergoeding voor de werkzaamheden, kan dit ook bestaan uit andere vergoedingen. Bijvoorbeeld voor reiskosten.

Voor meer uitleg over BTW verleggen zelf wordt verwezen naar de website van de Belastingdienst. BTW verleggen komt best vaak voor, zo valt af te leiden van genoemde website van de Belastingdienst. De BTW die naar een afnemer is verlegd, moet deze zelf uitrekenen. Dit laatste vindt plaats op basis van de bedragen die aan de afnemer zijn gefactureerd. Het uitrekenen van de verlegde BTW is belangrijk omdat deze vermeld wordt op de BTW-aangifte van de afnemer.

BTW-percentage
Het vermelden van het geldende BTW-percentage bij factuurregels die betrekking hebben op BTW-verlegd aan een afnemer in het binnenland (Nederland in dit geval) kan handig zijn. Zeker in branches als de bouw- en installatiesector is regelmatig sprake van BTW-verlegd van de onderaannemer die factureert aan een hoofdaannemer. De afnemer, in dit geval de hoofdaannemer, weet dan meteen welke BTW-percentages van toepassing zijn op basis van de ontvangen factuur. Nogmaals deze laatste factuur bevat zelf geen BTW-bedragen. Binnen een UBL-factuur is dit opgelost door het BTW-percentage optioneel te kunnen opgeven via een "Note". Zie verderop "BTW percentage melden".

Let op:
Met betrekking tot ICP (zie UBL Factuurscenario ICP) geldt het volgende:

Bij het intracommunautair verrichten van de B2B (Business to Business) dienst, is de dienst niet belast in Nederland. Deze dienst is belast in het land van de afnemer. Om te voorkomen dat de (in dit geval) Nederlandse ondernemer buitenlandse btw in rekening moet brengen, is deze btw-heffing verlegd naar de afnemende ondernemer in de andere lidstaat. 

Een intracommunautaire dienst wordt dus conform deze verleggingsregeling gefactureerd.

Om een (inkoop)factuur met BTW verlegd automatisch te kunnen boeken is het van belang dat op een uniforme wijze in een UBL factuur kenbaar wordt gemaakt dat het gaat om BTW verlegd. Dit los je niet op door alleen de tekst ‘btw verlegd’ op te nemen in een UBL-veld.

Mede overeenkomstig de BTW categorie volgens UN/ECE 5305 geldt dan het volgende:

 • TaxCategory = “AE”; VAT Reverse Charge. Code specifying that the standard VAT rate is levied from the invoicee.
 • TaxExemptionReason = “Reverse charge” of “btw verlegd”.
 • BTW en BTW-percentages op de factuur zijn “0”.
 • De BTW-nummers van zowel leverancier als afnemer vermeld moet worden!

BTW percentage melden
(optioneel).

 • BTW-percentage voor een verlegde btw factuur kan bij een factuurregel worden opgenomen in het veld <cbc:Note>
 • Het betreft een tekstveld waarin het BTW-percentage op volgende wijze dient te worden opgenomen:
  #Percentage btw-verlegd=xx.xx#

EU-UBL
Het document “Electronic Invoicing — Semantic Data Model of the Core Elements of an Electronic Invoice - TC 434 WI 001:2015 (E)” zegt hierover overeenkomstig het volgende over:

The following information is given at the document level: 

 • The VAT identifier of the Seller;
 • The VAT identifier of the Buyer;
 • The text "Reverse charge" is given for the VAT exemption reason text in the VAT breakdown (Or the equivalent standard text in other languages). 

The following information shall be given on line level:

 • The Invoiced item VAT category code for the line is given as AE;
 • The Invoiced item VAT rate for the line is given as 0 (zero);
 • The text "Reverse charge" is given for the invoiced item VAT exemption reason text (or the equivalent standard text in other languages). 

Uitwerking bij factuur:

"btw verlegd"
BTW-ID afnemer: NL987654321B01

Omschrijving aantal prijs bedrag BTW
Dienst/product A 1 30,55 30,55 21% 
Factuurbedrag    30,55  

Dit wordt als volgt in een UBL-factuur opgenomen:

Stap 1: BTW-nummer van de afzender EN ontvanger opgeven 
Net als op een papieren factuur wordt het BTW-nummer van de afzender opgenomen in een UBL-factuur. 

<cac:AccountingSupplierParty>
……
<cac:PartyTaxScheme>
       <cbc:CompanyID>NL123456789B01</cbc:CompanyID>
       <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
       </cac:TaxScheme>
 </cac:PartyTaxScheme>
……
</cac:AccountingSupplierParty>

<cac:AccountingCustomerParty>
……
<cac:PartyTaxScheme>
       <cbc:CompanyID>NL987654321B01
       </cbc:CompanyID>
       <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
       </cac:TaxScheme>
 </cac:PartyTaxScheme>
……
</cac:AccountingCustomerParty>

Stap 2: Juiste BTW-regime opgeven
Category AE en ExemptionReason als onderstaand: 

<cac:TaxTotal>
   <cac:TaxSubtotal>
      <cac:TaxCategory>
         <cbc:ID>AE</cbc:ID>
         <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
         <cbc:TaxExemptionReason> Reverse charge (BTW verlegd)</cbc:TaxExemptionReason>
         <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
         </cac:TaxScheme>
       </cac:TaxCategory>
   </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

Stap 3: Factuurtotaal samenstellen
Factuurtotaal exclusief BTW is gelijk aan factuurtotaal inclusief BTW.

<cac:LegalMonetaryTotal>
   <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">30.55</cbc:TaxExclusiveAmount>
   <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">30.55</cbc:TaxInclusiveAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>

Stap 4: Factuurregel(s) samenstellen
BTW-bedrag en BTW-percentage zijn beide 0. 
BTW-percentage kan optioneel meegegeven worden via een Note.

<cac:InvoiceLine>
   <cbc: Note>#Percentage btw-verlegd=21.00#<cbc: Note>
   <cac:Item>
      <cac:ClassifiedTaxCategory>
         <cbc:ID>AE</cbc:ID>
         <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
         <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
         </cac:TaxScheme>
      </cac:ClassifiedTaxCategory>
   </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>

 Onerzoeksbureau GBNED