UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL Binnenlandse BTW, BTW en kredietbeperking

De website van de Belastingdienst meldt over kredietbeperking het volgende (in relatie tot BTW):

Om ervoor te zorgen dat uw klanten op tijd betalen, kunt u op uw facturen een kredietbeperkingstoeslag vermelden. Betalen uw klanten te laat, dan betalen zij u deze toeslag. Over dit extra bedrag betaalt u btw.

Wat moet u doen?
U telt de kredietbeperkingstoeslag op bij het factuurbedrag. Meestal is dit een percentage van het totaalbedrag. Omdat u niet weet of uw klant op tijd gaat betalen, berekent u geen btw over de toeslag. Betaalt de klant op tijd, dan hoeft u verder niets te doen. Betaalt hij te laat en betaalt hij u daarom ook de toeslag? Dan berekent u ook over dit bedrag btw.

Voorbeeld

U levert goederen voor: € 10.000 + € 2.100 btw = € 12.100. Over dit bedrag berekent u de toeslag, bijvoorbeeld 1% = € 121. Hierover berekent u geen btw. Het factuurtotaal is daarom € 12.221.

  • Uw klant betaalt op tijd. U ontvangt € 12.100. U betaalt btw over dit bedrag en uw afnemer kan de btw aftrekken als voorbelasting.
       
  • Betaalt uw afnemer na de betalingstermijn? Dan ontvangt u € 12.221. U moet dan alsnog € 21 (21/121 x € 121) btw betalen. Heeft uw afnemer recht op aftrek van btw? Dan kan hij de btw over de toeslag alleen aftrekken als u hem een aanvullende factuur met btw stuurt (€ 100 + € 21 btw).

Als uitgangspunt nemen we het voorbeeld van de eerder genoemde factuur met tarieven exclusief BTW en verschillende BTW-percentages. En we vermelden daarbij 2% kredietbeperking.

Uitwerking op factuur:

Omschrijving aantal prijs bedrag BTW
Dienst/product A 1 25,25 25,25 H
Dienst/product A 2 25,25 50,50 H
Dienst/product B 1 10,55 10,55 L
Totaal exclusief BTW   86,30  
6% BTW over 10,55    0,63  
21% BTW over 75,75  15,91  
Factuurbedrag voor kredietbeperking    102,84  
Kredietbeperking 2% (over 102.84) 2,06  
Factuurbedrag na kredietbeperking 104,90  
Betaling binnen 14 dagen.
Bij tijdige betaling mag de kredietbeperking in mindering worden gebracht.
   

   
De afzender zal deze factuur overeenkomstig bovenstaande bedragen verwerken in de boekhouding, waarbij de kredietbeperking feitelijk deel uitmaakt van het factuurbedrag.  Bij tijdige betaling van de factuur wordt de kredietbeperking gecontroleerd en afgeboekt.

De ontvanger zal deze factuur in de regel boeken onder aftrek van de kredietbeperking (dus factuurbedrag vóór kredietbeperkingstoeslag). Het is dan wel zaak dat de UBL-factuur zodanig wordt aangeboden dat de kredietbeperking het factuurbedrag niet in de weg zit. Dit laatste kan door de kredietbeperking apart op te nemen via de PaymentTerms en geen deel te laten uitmaken van het factuurbedrag in UBL.

Deze kredietbeperking kan in de UBL factuur opgenomen worden via de daarvoor bestemde “PaymentTerms” met opgave van het percentage kredietbeperking en de einddatum.

Een startdatum geeft de eerste dag aan waarop de kredietbeperkingstoeslag van toepassing is. 

Uitgaande van factuurdatum 1-6-2016 en de termijn van 14 dagen geldt als startdatum (waarop de kredietbeperkingstoeslag van toepassing is) 15-6-2016.

De uitwerking van de kredietbeperking via <cac:PaymentTerms> in UBL-formaat wordt dan:

<cac:PaymentTerms>
    <cbc:Note> Bij betaling binnen 14 dagen mag de kredietbeperking in mindering gebracht worden</cbc:Note>
    <cbc:PenaltySurchargePercent>2</cbc:PenaltySurchargePercent>
   <cbc:PenaltyAmount currencyID="EUR">2.06</cbc:PenaltyAmount>
    <cac:ValidityPeriod>
        <cbc:StartDate>2016-06-15</cbc:StartDate> 
    </cac:ValidityPeriod>
</cac:PaymentTerms>

Op de andere UBL-elementen is de kredietbeperking dan niet van invloed!

EU-N
Binnen EU-N is GEEN rekening gehouden met bovenstaande uitwerking van kredietbeperking. Alleen de note kan opgegeven worden. De uitwerking is dan:

<cac:PaymentTerms>
    <cbc:Note>Bij betaling binnen 14 dagen mag de kredietbeperking in mindering gebracht worden</cbc:Note>    
</cac:PaymentTerms>

Hierdoor kan NIET standaard verondersteld worden dat inkomende factuurverwerking rekening houdt met de kredietbperking.Onerzoeksbureau GBNED