Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Welke UBL versie kunt u gebruiken? Alle UBL versies voor de factuur op een rij

UBL standaarden zijn onder te verdelen naar internationaal, Europa en Nederland.

Internationaal
Allereerst de standaard versies die OASIS (www.oasis-open.org) van UBL op de markt heeft gebracht, te weten:

Zie WIKI UBL De standaard versies die UBL via OASIS kent.

Raadplegen alle UBL elementen
Voor het eenvoudig raadplegen van alle UBL elementen van een factuur wordt verwezen naar: http://www.datypic.com/sc/ubl21/e-ns39_Invoice.html.

Let op:
Deze elementen worden lang niet allemaal ondersteund door Nederlandse administratiesystemen. Voor dit laatste wordt verwezen naar de factuurscenario's, zoals opgenomen in deze UBL-Wiki.

Europa

 • EN 16931; europese norm sinds 2017 voor een Europese kernfactuur in UBL (of UN/CEFACT).
 • PEPPOL BIS V3; Peppol standaard gebaseerd op EN 16931.
  Enkele landen (zoals Zweden, Noorwegen, Itatië en Nederland) hanteren deze standaard met enkele landspecifieke uitbreidingen (denk aan BTW-regimes) die opgenomen zijn in PEPPOL BIS V3.

Nederland

 • SI-UBL 1.1; Nederlandse UBL implementatie via SimplerInvoicing/STPE. Wordt niet meer actief ondersteund.
 • SI-UBL 1.2; Nederlandse UBL implementatie via STPE. Wordt uitgefaseerd.
 • NLCIUS; Nederlandse implementatie van de hiervoor genoemde Europese standaard EN 16931.
 • SI-UBL 2.0; Nederlandse UBL implementatie via STPE, gebaseerd op NLCIUS. 

 • NLUBL; gebaseed op PEPPOL BIS V3 met enkele landspecifieke uitbreidingen voor Nederland, conform de hiervoor genoemde NLCIUS. Analoog aan hiervoor genoemde landen.

(SimplerInvoicing is per 31-12-2020 opgeheven. Activiteiten zijn overgedragen aan NPa en STPE).

Aanduiding bij UBL elementen
In deze Wiki worden de volgende aanduidingen gebruikt bij UBL elementen:

 • [..] Cardinaiteit, met name:
  [0..0] element niet opgenomen;
  [0..1] element optioneel en mag maximaal éénmaal opgenomen worden;
  [0..n] element optioneel en mag vaker opgenomen worden;
  [1..1] element verplicht en maximaal éémaal opgenomen;
  Uitgangspunt is OASIS UBL

 • EU-N; aanduiding voor Europese norm EN 16931. Voor zover afwijkend op OASIS UBL.

 • PEPPOL BIS; aanduiding voor PEPPOL BIS norm. Voor zover afwijkend op EU-N. 

 • NLUBL; aanduiding voor NLCIUS aanvullingen op PEPPOL BIS.  
    
 • NLCIUS; aanduiding voor nederlandse norm NLCIUS. Van toepassing als geen gebruik gemaakt wordt van PEPPOL BIS als uitgangspunt. 

Welke UBL gebruiken?
Geadviseerd wordt NLUBL te gebruiken als met Peppol wordt gewerkt en anders SI-UBL 2.0.Onerzoeksbureau GBNED