Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Welke UBL versie kunt u gebruiken? Alle UBL versies voor de factuur op een rij

UBL standaarden zijn onder te verdelen naar internationaal, Europa en Nederland.

Internationaal
Allereerst de standaard versies die OASIS (www.oasis-open.org) van UBL op de markt heeft gebracht, te weten:

Zie WIKI UBL De standaard versies die UBL via OASIS kent.

Raadplegen alle UBL elementen
Voor het eenvoudig raadplegen van alle UBL elementen van een factuur wordt verwezen naar: http://www.datypic.com/sc/ubl21/e-ns39_Invoice.html.

Let op:
Deze elementen worden lang niet allemaal ondersteund door Nederlandse administratiesystemen. Voor dit laatste wordt verwezen naar de factuurscenario's, zoals opgenomen in deze UBL-Wiki.

Europa

 • EN 16931; europese norm sinds 2017 voor een Europese kernfactuur in UBL (of UN/CEFACT).
 • PEPPOL BIS V3; Peppol standaard gebaseerd op EN 16931.
  Enkele landen (zoals Zweden, Noorwegen, Itatië en Nederland) hanteren deze standaard met enkele landspecifieke uitbreidingen (denk aan BTW-regimes) die opgenomen zijn in PEPPOL BIS V3.

Nederland

 • SI-UBL 1.1; Nederlandse UBL implementatie via SimplerInvoicing/STPE. Wordt niet meer actief ondersteund.
 • SI-UBL 1.2; Nederlandse UBL implementatie via SimplerInvoicing/STPE. Wordt uitgefaseerd.
 • NLCIUS; Nederlandse implementatie van de hiervoor genoemde Europese standaard EN 16931.
 • SI-UBL 2.0; Nederlandse UBL implementatie via SimplerInvoicing/STPE, gebaseerd op NLCIUS. 

 • NLUBL; gebaseed op PEPPOL BIS V3 met enkele landspecifieke uitbreidingen voor Nederland, conform de hiervoor genoemde NLCIUS. Analoog aan hiervoor genoemde landen.

(SimplerInvoicing is per 31-12-2020 opgeheven. Activiteiten zijn overgedragen aan NPa en STPE).

Aanduiding bij UBL elementen
In deze Wiki worden de volgende aanduidingen gebruikt bij UBL elementen:

 • [..] Cardinaiteit, met name:
  [0..0] element niet opgenomen;
  [0..1] element optioneel en mag maximaal éénmaal opgenomen worden;
  [0..n] element optioneel en mag vaker opgenomen worden;
  [1..1] element verplicht en maximaal éémaal opgenomen;
  Uitgangspunt is OASIS UBL

 • EU-N; aanduiding voor Europese norm EN 16931. Voor zover afwijkend op OASIS UBL.

 • PEPPOL BIS; aanduiding voor PEPPOL BIS norm. Voor zover afwijkend op EU-N. 

 • NLUBL; aanduiding voor NLCIUS aanvullingen op PEPPOL BIS.  
    
 • NLCIUS; aanduiding voor nederlandse norm NLCIUS. Van toepassing als geen gebruik gemaakt wordt van PEPPOL BIS als uitgangspunt. 

Welke UBL gebruiken?
Totdat NLUBL een feit is wordt geadviseerd SI-UBL 2.0 te gebruiken. Die komt straks het dichtst in de buurt bij NLUBL.Onerzoeksbureau GBNED