UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL EU, Buitenlandse BTW (elektronische diensten aan particulieren in de EU)

Uitleg volgens website Belastingdienst is als volgt:

Voor digitale diensten (telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten) gelden andere regels. Digitale diensten zijn belast in het land waar uw klant woont of is gevestigd. Het maakt niet uit of uw klant een particulier of ondernemer is.

Om te voorkomen dat u zich in elk EU-land waar u digitale diensten levert moet registreren, is er de One Stop Shop-regeling per 1-7-2021 (voorheen de mini One Stop Shop-regeling) ingevoerd. Met deze regeling kunnen ondernemers de btw over de digitale diensten die ze leveren aan particulieren aangeven via 1 EU-Land. ”.

Dit wijkt dus af van de hiervoor behandelde IntraCommunautaire Prestaties.

Over factuurregels meldt de Belastingdienst het volgende:

Facturen
Sinds 1 januari 2019 gelden voor facturering echter de regels van de lidstaat waar u als ondernemer voor de (M)OSS-regeling bent geregistreerd".

Omdat genoemde factuurscenario's zich uitsluitend richt op regelgeving binnen Nederland is daarom verder geen aandacht aan bovenstaande regeling besteed in deze Wiki UBL Factuurscenario's.

Mocht u nadere informatie hebben over de wijze waarop bovenstaande regeling verwerkt kan worden binnen een UBL-factuur dan kunt u dat melden aan de redactie van deze website.

 Onerzoeksbureau GBNED