UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL Export (buiten de EU)

De website van de Belastingdienst meldt het volgende over export in relatie tot BTW:

Wanneer u goederen exporteert naar niet-EU-landen of opslaat in een douane-entrepot, brengt u 0% btw in rekening aan uw afnemer. Het maakt hierbij niet uit of u levert aan een ondernemer of aan een particulier. U moet wel de export aantonen. Dit doet u met behulp van uw administratie. Levert u aan een buitenlandse ondernemer die zelf de goederen bij u afhaalt? Dan kunt u ook het 0%-tarief gebruiken. U moet dan wel aantonen dat uw afnemer ondernemer is en dat de goederen de EU hebben verlaten.

Bij een export (buiten de EU) levering wijkt een factuur dus af van een normale factuur met BTW, te weten: Er wordt geen BTW berekend, maar gemeld “0% BTW.

Conform UN/ECE 5305 wordt TaxCategory “G” toegepast, te weten: “free export item, tax not charged, code specifying that the item is free export and taxes are not charged”.

Uitwerking op factuur:

Omschrijving aantal prijs bedrag BTW
Dienst/product A 1 30,55 30,55 0
0% BTW 0,00  
Factuurbedrag    30,55  


Dit wordt als volgt in een UBL-factuur opgenomen (nagenoeg overeenkomstig BTW verlegd):

Stap 1: BTW-nummer van de afzender opgeven 
Net als op een papieren factuur wordt het BTW-nummer van de afzender opgenomen in een UBL-factuur.  Een eventueel BTW nummer van de ontvanger is nu niet nodig (in tegenstelling tot bij een IntraCommunautaire Prestatie).

<cac:AccountingSupplierParty>
……
<cac:PartyTaxScheme>
       <cbc:CompanyID>NL123456789B01
       </cbc:CompanyID>
       <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
       </cac:TaxScheme>
 </cac:PartyTaxScheme>
……
</cac:AccountingSupplierParty>

Stap 2: Juiste BTW-regime opgeven
TaxCategory ‘G’ als onderstaand: 

<cac:TaxTotal>
   <cac:TaxSubtotal>
      <cac:TaxCategory>
         <cbc:ID>G</cbc:ID>
         <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
         <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
         </cac:TaxScheme>
       </cac:TaxCategory>
   </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

Stap 3: Factuurtotaal samenstellen
Factuurtotaal exclusief BTW is gelijk aan factuurtotaal inclusief BTW.

<cac:LegalMonetaryTotal>
   <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">30.55</cbc:TaxExclusiveAmount>
   <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">30.55</cbc:TaxInclusiveAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>

Stap 4: Factuurregel(s) samenstellen
BTW-bedrag en BTW-percentage zijn beide 0.

<cac:InvoiceLine>
   <cac:Item>
      <cac:ClassifiedTaxCategory>
         <cbc:ID>G</cbc:ID>
         <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
         <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
         </cac:TaxScheme>
      </cac:ClassifiedTaxCategory>
   </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>Onerzoeksbureau GBNED