Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Algemene kenmerken

Naam van documenten UBL en PDF factuur zijn altijd gelijk

Als gewerkt wordt met een factuur als email bijlage is afgesproken bij de UBL Ketentest dat de naam van beide documenten (UBL en PDF) dezelfde is, behalve natuurlijk de suffix. (bijv. factuur50301.xml en factuur50301.pdf). Op deze wijze is altijd duidelijk dat betreffende documenten bij elkaar behoren. Dit is uiteraard niet van toepassing als alleen sprake is van een UBL-factuur met embedded (ingesolten) een PDF. Onerzoeksbureau GBNED