Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL Factuurscenario's algemeen (in kaart brengen en voorbeelden)

Universal Business Language (UBL) is een internationale berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van handelsdocumenten, zoals een factuur. Dit onderzoek beoogt voor de factuur, in Nederland geldende, factuurscenario's in kaart te brengen en aan te geven hoe deze scenario's vervolgens in UBL opgenomen worden.

UBL is een rijke berichtenstandaard met meer dan duizend factuurelementen. Deze worden in de praktijk lang niet allemaal gebruikt. Hiernaast kent UBL een groot aantal vrijheden als het gaat om de inhoud van berichtelementen. Zo kan bijvoorbeeld een landcode opgegeven worden bij de afzender en ontvanger van de factuur, echter de inhoud van deze landcode is volledig vrij (bijv. NL, 003, NED, etc.). Dit zelfde geldt bijvoorbeeld voor BTW-codering.

Door nu onderling afspraken te maken over de codering van bepaalde elementen ontstaat er eenduidigheid over de betekenis en met name inhoud van deze elementen. Dit laatste is van wezenlijk belang om een factuur geautomatiseerd te boeken in het systeem van de ontvanger van een factuur en voorkomt misverstanden over de inhoud van factuurelementen. Dit is het uiteindelijk doel van dit onderzoek. 

Ook verwijzen we graag naar de volgende complete factuurvoorbeelden in UBL met tevens een voorbeeldfactuur in PDF:

Tip: eenvoudig voorbeeld 
Referentiefactuur 20160001 als basis voorbeeld met één BTW percentages en één factuurregel.
UBL 2.1 - EN 16931-1 | PDF.

Referentiefactuur 20170102 als voorbeeld met meerdere BTW percentages, regel-, factuurkorting en toeslag factuurniveau (Met extra toelichting over berekeningen op het PDF document).
- UBL 2.1 - EN 16931-1 | PDF.

Bovenstaande is ook terug te vinden onder "Voorbeeldbestanden uitgaande UBL facturen" (waar tevens tientallen andere voorbeelden zijn te vinden uit de praktijk).
 Onerzoeksbureau GBNED