UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Algemene kenmerken

Factuurregels met alleen tekst (zonder bedragen) zijn ongewenst

Het LineExtensionAmount-element wordt dan geacht aanwezig te zijn op een factuur. Bedragen moeten dan worden ingevuld als 0.00. 

Een eventuele tekst op de factuur die los staat van factuurregels kan via het Note-element opgegeven worden.Onerzoeksbureau GBNED