Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, het begin (verwijzing xml en namespaces)

Een UBL document (in dit geval de factuur) begint altijd met:

 1. Verwijzing naar XML versie. 
 2. Verwijzing naar Namespaces.
 3. UBLVersionID; Versie UBL. / niet in gebruik bij EU-N
    
 4. CustomizationID; optioneel / EU-N verplicht
  Verwijzing naar specificatie voor specifiek gebruik van UBL. In onderstaand voorbeeld is een verwijzing naar PEPPOL opgenomen. CustomizationID is optioneel, behalve als communicatie plaatsvindt via PEPPOL of als sprake is van EU-N.
  In onderstaand voorbeeld is verwijzing opgenomen naar CENBII en PEPPOL.

  Toelichting EU-N:
  Zonder verwijzing naar PEPPOL zou verwijzing worden "urn:cen.eu:en16931:2017".
    
 5. ProfileID; optioneel / EU-N optioneel.
  verwijzing naar profiel voor specifiek gebruik van UBL. In onderstaand voorbeeld is een verwijzing naar CENBII. 

  Toelichting EU-N:
  Hier wordt ProfileID gebruikt voor verwijzing naar Business process type. 

EU-N uitleg algemeen

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 is dit als volgt:

1. Verwijzing naar XML versie
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2. Verwijzing naar Namespaces
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"     xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2       http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">

3. UBLVersionID
<cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>

4. CustomizationID
<cbc:CustomizationID>

urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver2.0
</cbc:CustomizationID>

5. ProfileID
<cbc:ProfileID>urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0</cbc:ProfileID>

Toelichting:
Blanco regels kunnen weggelaten worden. Is alleen ter verduidelijking.  Onerzoeksbureau GBNED