Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, het begin (verwijzing xml en namespaces)

Een UBL document (in dit geval de factuur) begint altijd met:

 1. Verwijzing naar XML versie. 
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 2. Verwijzing naar Namespaces.
  <Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
  http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">

   

 3. [0..1] CustomizationID; (zie ook PEPPOL)
  [1..1] EN-N;
  Verwijzing naar specificatie voor specifiek gebruik van UBL. In onderstaand voorbeeld is een verwijzing naar de EU standaard EN16931 opgenomen, aangevuld met een verwijzing naar de NLCIUS.
  <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:nen.nl:nlcius:v1.0</cbc:CustomizationID>
    
 4. [0..1] ProfileID; (zie ook PEPPOL)
  [1..1] PEPPOL-BIS;
  verwijzing naar profiel voor specifiek gebruik van UBL.
  <cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID> 

Uitgewerkt voor een factuur volgens NLUBL is dit als volgt:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDataTypes-2"
xmlns:udt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:UnqualifiedDataTypes-2"
xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2"
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"> 

<cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:nen.nl:nlcius:v1.0</cbc:CustomizationID>

<cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>Onerzoeksbureau GBNED