UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL Creditnota

Een (normale) factuur krijgt binnen UBL de “InvoiceTypeCode” aanduiding 380.
Een creditnota kan binnen UBL, dus net als bij een normale factuur, de “InvoiceTypeCode” aanduiding 380 meekrijgen.
Als volgt gecodeerd binnen UBL:
<cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>

Kenmerken van een 'normale factuur':

 • Regelbedragen kunnen zowel positief als negatief zijn (denk aan korting);
 • Factuurtotalen zijn in beginsel positief (totaal excl. VAT, VAT en Factuurbedrag).

Kenmerken en uitgangspunten bij een creditnota:

 • Factuurtotalen (LegalMonetaryTotals) zijn in beginsel negatief (totaal excl. VAT, VAT en Factuurbedrag);
 • Duedate (vervaldatum) is niet nodig bij een creditnota omdat deze nota wordt verrekend;
 • Bij "AllowanceCharge" (korting/toeslagen) blijft  de ChargeIndicator gelijk aan de oorspronkelijke factuur (dus korting blijft korting c.q. ‘false’ en toeslag blijft toeslag c.q. 'true'), alleen het bedrag wordt negatief, inclusief de VAT;
 • Taxtotals (BTW totalen) worden negatief;
 • InvoicedQuantity (gefactureerde hoeveelheid) bij factuurregel wordt negatief;
 • LineExtensionAmount (regelbedrag) bij factuurregel wordt negatief;
 • AllowanceCharge (korting/toeslagen) bij factuurregel wordt negatief; (idem als hiervoor genoemd voor factuurkorting- en toeslag);
 • PriceAmount (prijs) en BaseQuantity (prijseenheid) blijven POSITIEF! (want regelaantal is al negatief!).

EU-N en andere landen
In Nederland wordt een creditnota feitelijk het zelfde behandeld als een normale (handels)factuur. Vandaar ook bovenstaande uitwerking via de “InvoiceTypeCode” 380

EU-N biedt ook standaard de mogelijkheid om een creditnota een aparte “InvoiceTypeCode” mee te geven, te weten 381.
Volgens UN/ECE 1001 geldt de waarde “381” voor “Credit note Document/message for providing credit information to the relevant party”.

Kenmerken bij een creditnota met TypeCode 381 zijn: 

 • Apart XML-schema.
 • Bedragen in het UBL-bestand zijn in beginsel positief!
 • Onder andere het factuurbedrag wordt dan in beginsel ook POSITIEF opgenomen.
 • Feitelijk worden ALLE bedragen ALTIJD omgedraaid qua teken +/- (een positief bedrag wordt dus negatief en andersom, ook wel aangeduid als “bedragen maal -1”).
 • Terwijl een bijgaande factuur in PDF in de regel de bedragen negatief zal tonen. Dus precies tegenover gesteld van de inhoud van de factuur in UBL!

TypeCode 381 is verder niet uitgewerkt binnen de UBL Ketentest.Onerzoeksbureau GBNED