Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Om te starten eerst voorbeeld van een simpele, maar wel complete, factuur in UBL (2.1 - EN 16931)

Voordat de elementen op een UBL Factuur verder worden toegelicht volgt onderstaand eerst een simpel, maar compleet, voorbeeld van een factuur met 1 factuurregel en (dus) 1 BTW-percentage.

De factuur ziet er (verkort) als volgt uit:

Omschrijving aantal prijs bedrag BTW
SW4026 - Factureren in UBL
Factuurprogramma voor digitaal factureren.
1 200,00 200,00 H
Totaal exclusief BTW   200,00  
 21% BTW over 200,00       42,00  
 Factuurbedrag      242,00  

 

Bovenstaande factuur ziet er in UBL 2.1 (EN 16931) als volgt uit:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2       http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">

<cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:nen.nl:nlcius:v1.0</cbc:CustomizationID>

<cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>

<cbc:ID>20160001</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2016-08-06</cbc:IssueDate>
<cbc:DueDate>2016-09-05</cbc:DueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>10001/20160001</cbc:Note>
<cbc:TaxPointDate>2016-08-06</cbc:TaxPointDate>
<cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:BuyerReference>INK3008</cbc:BuyerReference>

<cac:AccountingSupplierParty>
    <cac:Party>
        <cbc:EndpointID schemeID="0106">12345678</cbc:EndpointID>
        <cac:PartyName>
            <cbc:Name>UBL Ketentest BV</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
        <cac:PostalAddress>
           <cbc:StreetName>Berend Slingenbergstraat 9a</cbc:StreetName>
           <cbc:CityName>Coevorden</cbc:CityName>
           <cbc:PostalZone>7742KD</cbc:PostalZone>
             <cac:Country>
                <cbc:IdentificationCode>NL</cbc:IdentificationCode>
             </cac:Country>
       </cac:PostalAddress>
       <cac:PartyTaxScheme>
          <cbc:CompanyID>NL123456789B01</cbc:CompanyID>
             <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
             </cac:TaxScheme>
       </cac:PartyTaxScheme>
       <cac:PartyLegalEntity>
          <cbc:RegistrationName>UBL Ketentest BV</cbc:RegistrationName>
          <cbc:CompanyID schemeID="0106">12345678</cbc:CompanyID>
      </cac:PartyLegalEntity>
      <cac:Contact>
          <cbc:Telephone>0524-560034</cbc:Telephone>
          <cbc:ElectronicMail>ublketentest@gbned.nl</cbc:ElectronicMail>
      </cac:Contact>
   </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>

<cac:AccountingCustomerParty>
     <cac:Party>
        <cbc:EndpointID schemeID="0106">87654321</cbc:EndpointID>
        <cac:PartyName>
           <cbc:Name>Efficient Den Haag BV</cbc:Name>
       </cac:PartyName>
       <cac:PostalAddress>
          <cbc:StreetName>Spui 23 / 1a</cbc:StreetName>
          <cbc:CityName>Den Haag</cbc:CityName>
          <cbc:PostalZone>2500 AA</cbc:PostalZone> 
             <cac:Country>
                 <cbc:IdentificationCode>NL</cbc:IdentificationCode>
             </cac:Country>
        </cac:PostalAddress>
        <cac:PartyLegalEntity>
           <cbc:RegistrationName>Efficient Den Haag BV</cbc:RegistrationName>
           <cbc:CompanyID schemeID="0106">87654321</cbc:CompanyID> 
        </cac:PartyLegalEntity>
     </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>

<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
     <cac:PayeeFinancialAccount>
         <cbc:ID>NL23ABNA0123456789</cbc:ID>
      <cac:FinancialInstitutionBranch>
            <cbc:ID>ABNANL2A</cbc:ID>
      </cac:FinancialInstitutionBranch>
   </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>

<cac:PaymentTerms>
          <cbc:Note>Graag betalen binnen 30 dagen netto.</cbc:Note>
</cac:PaymentTerms>

<cac:TaxTotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">42.00</cbc:TaxAmount>
        <cac:TaxSubtotal>
                 <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">200.00</cbc:TaxableAmount>
                 <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">42.00</cbc:TaxAmount>
                      <cac:TaxCategory>
                         <cbc:ID>S</cbc:ID>
                         <cbc:Percent>21.00</cbc:Percent>
                            <cac:TaxScheme>
                              <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                          </cac:TaxScheme>
                    </cac:TaxCategory>
        </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

<cac:LegalMonetaryTotal>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">200.00</cbc:LineExtensionAmount>
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">200.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
    <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">242.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
    <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">242.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>

<cac:InvoiceLine>
    <cbc:ID>1</cbc:ID>
    <cbc:InvoicedQuantity unitCode="ZZ">1.00</cbc:InvoicedQuantity>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">200.00</cbc:LineExtensionAmount>
        <cac:Item>
            <cbc:Description>Factuurprogramma voor digitaal factureren.</cbc:Description>
            <cbc:Name>Factureren in UBL</cbc:Name>
                <cac:SellersItemIdentification>
                    <cbc:ID>SW4026</cbc:ID>
                </cac:SellersItemIdentification>
                <cac:ClassifiedTaxCategory>
                    <cbc:ID>S</cbc:ID>
                    <cbc:Percent>21.00</cbc:Percent>
                        <cac:TaxScheme>
                            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                        </cac:TaxScheme>
                 </cac:ClassifiedTaxCategory>
        </cac:Item>
        <cac:Price>
              <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">200.00</cbc:PriceAmount>
              <cbc:BaseQuantity unitCode="ZZ">1.00</cbc:BaseQuantity>
        </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

</Invoice>

Raadplegen factuur in PDF... 

Dit voorbeeld is, met vele andere voorbeelden, ook beschikbaar via de voorbeeldbestanden op UBL Ketentest.Onerzoeksbureau GBNED