Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL Verwijzing naar orders, orderregels en pakbonnen

Op factuurniveau kan verwezen worden naar een orderreferentie en per factuurregel naar de corresponderende orderregel. Zowel op factuurniveau als per factuurregel kan verwezen worden naar een pakbonnummer.

Een attentiepunt is dat zowel verwezen kan worden naar de orderreferentie van de leverancier als van de afnemer. 

  • Orderreferentie van de leverancier aangeduid als SalesOrderID (An identifier for this order reference, assigned by the seller).
  • Orderreferentie van de afnemer aangeduid als ID (An identifier for this order reference, assigned by the buyer).

Een en ander is als volgt uitgewerkt in UBL:

Op factuurniveau is een orderreferentie aanwezig via het element "OrderReference".
Binnen UBL is dit als volgt:
<cac:OrderReference>  
   <cbc:ID>123</cbc:ID>
   <cbc:SalesOrderID>300021</cbc:SalesOrderID>
</cac:OrderReference>

Per factuurregel kan aansluitend verwezen worden naar de corresponderende orderregel via het element "OrderLineReference".
Binnen UBL is dit als volgt:
<cac:OrderLineReference>
   <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
   <cbc:SalesOrderLineID>10</cbc:SalesOrderLineID>
</cac:OrderLineReference>

EU-N: SalesOrderLineID ontbreekt hier!.

Verwijzing naar een pakbonnummer is zowel mogelijk op factuurniveau als per factuurregel via het element "Delivery".
Binnen UBL is dit als volgt:
<cac:Delivery>  
   <cbc:ID>123</cbc:ID>
</cac:Delivery>

EU-N: verwijzing naar pakbonnummer ontbreekt hier!

Aansluitend kan ook met verzamelfacturen worden gewerkt, waarbij per factuurregel verwezen wordt naar een orderregel en de bijbehorende orderreferentie. 
Zie ook wiki "UBL Verwijzing naar verzamelfacturen".Onerzoeksbureau GBNED