Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL Binnenlandse BTW, Tarieven exclusief BTW

Het geleverde product of dienst per factuurregel bepaalt de hoogte van de BTW. Op dit moment hoog, laag of vrijgesteld. 

De factuur ziet er (verkort) als volgt uit:

Omschrijving aantal prijs bedrag BTW
Dienst/product A 1 25,25 25,25 H
Dienst/product A 2 25,25 50,50 H
Dienst/product B 1 10,55 10,55 L
Totaal exclusief BTW   86,30  
 6% BTW over 10,55    0,63  
 21% BTW over 75,75  15,91  
 Factuurbedrag      102,84  

 
Toelichting:
Voor de BTW wordt eerst de grondslag bepaald per BTW-code. De grondslag is het bedrag waarover BTW wordt berekend. Over deze grondslag wordt vervolgens de BTW berekend. Het factuurbedrag bestaat dan uit totaal factuurregels plus de BTW-bedragen.

In tegenstelling tot het eventueel uitrekenen van de BTW per factuurregel krijgen we hier geen afrondingsverschillen. De boekhouding wordt 100% conform de factuur bijgewerkt.

 De BTW wordt in de volgende 4 stappen in een UBL-factuur opgenomen:

Stap 1: BTW-nummer;
Net als op een papieren factuur wordt het BTW-nummer van de afzender opgenomen in de UBL-factuur. Dit vindt plaats onder "PartyTaxScheme".
Let op dat het BTW-nummer altijd vooraf wordt gegaan door de betreffende landcode, bijvoorbeeld "NL" (voor Nederland).

<cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>NL123456789B01</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
               <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>

Hoewel dit niet direct met BTW heeft te maken wordt ook geadviseerd het KvK-nummer van de afzender op te nemen in de UBL-factuur. Dit vindt plaats onder "PartyLegalEntity".

<cac:PartyLegalEntity>
         <cbc:CompanyID>12345678</cbc:CompanyID>
</cac:PartyLegalEntity>
     

Stap 2: Juiste BTW-regime opgeven;
Per tarief wordt de BTW opgegeven. Als sprake is van zowel Hoog als Laag tarief BTW wordt dit als volgt binnen UBL opgenomen, waarbij eerst het totale BTW bedrag wordt vermeld, gevolgd door grondslag, BTW bedrag en percentage waarover: 

<cac:TaxTotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">16.54</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxSubtotal>
             <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">10.55</cbc:TaxableAmount>
             <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.63</cbc:TaxAmount>
             <cac:TaxCategory>
                  <cbc:ID>S</cbc:ID>
                  <cbc:Percent>6.00</cbc:Percent>
                  <cac:TaxScheme>
                         <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                  </cac:TaxScheme>
               </cac:TaxCategory>
        </cac:TaxSubtotal>
        <cac:TaxSubtotal>
                 <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">75.75</cbc:TaxableAmount>
                 <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">15.91</cbc:TaxAmount>
                 <cac:TaxCategory>
                       <cbc:ID>S</cbc:ID>
                       <cbc:Percent>21.00</cbc:Percent>
                       <cac:TaxScheme>
                            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                       </cac:TaxScheme>
                 </cac:TaxCategory>
         </cac:TaxSubtotal>
 </cac:TaxTotal>

Let op:
Aanduiding van de TaxCategory  is “S” (Standard), zowel bij 21 als 6% BTW.

Stap 3: Factuurtotaal samenstellen
Het totaal aan BTW komt terug bij het factuurtotaal, als volgt:

<cac:LegalMonetaryTotal>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">86.30</cbc:LineExtensionAmount>
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">86.30</cbc:TaxExclusiveAmount>
    <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">102.84</cbc:TaxInclusiveAmount>
    <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">102.84</cbc:PayableAmount></cac:LegalMonetaryTotal>

Toelichting:
<LineExtensionAmount> is totaal van de factuurregels.

<TaxExclusiveAmount> is het totaal exclusief BTW.
Dit kan afwijken van <LineExtensionAmount>  als sprake is van factuurkorting en/of toeslagen. Dit is elders utgewerkt binnen een ander UBL Factuurscenario’s.

<TaxInclusiveAmount> is het totaal inclusief BTW. Zeg maar het factuurbedrag.

<PayableAmount> is het totaal te betalen (in verreweg de meeste gevallen gelijk aan het hiervoor genoemde factuurbedrag.

Stap 4: Factuurregel(s) samenstellen
In relatie tot de BTW wordt het volgende element meegegeven bij een factuurregel:
- ClassifiedTaxCategory (BTW categorie, zowel code als percentage)

<cac:InvoiceLine>

<cac:Item>

cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>21.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>

</cac:InvoiceLine> 

 Onerzoeksbureau GBNED