Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL Facturen in vreemde valuta

Op factuurniveau is de gebruikte valuta aan te geven via DocumentCurrencyCode. Conform de ISO 4217 Alpha codelijst.

In euro’s wordt dit dan in UBL:
<cbc:DocumentCurrencyCode listID="ISO 4217 Alpha" listAgencyID="6">EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>

Bij meerdere elementen wordt de currencyCode opgegeven. Deze is dan overeenkomstig de hiervoor genoemde currencyCode. Onerzoeksbureau GBNED