Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, (overige) referenties

Een UBL factuur bevat de volgende (overige) referenties:

 1. [0..1] OrderReference; inkooporder en desgewenst verkooporder (SalesOrderID).
  Met de elementen:
  - [1..1] ID; inkoopordernummer, uitgegeven door de koper. 
  - [0..1] SalesOrderID; verkooporder, uitgegeven door de leverancier. 
  PEPPOL BIS
  Een factuur moet een koperreferentie (BuyerReference) of een inkooporderreferentie (OrderReference) hebben.
  NLCIUS
  Indien er een Inkoopordernummer is gecommuniceerd dient deze door Nederlandse leveranciers verplicht opgenomen te worden.
    
 2. [0..*] BillingReference); factuurreferentie 
  A reference to a commercial invoice or corrective invoice of which the current invoice is a correction of. Dus een verwijzing naar een eerdere factuur.
  Met de elementen:
  - [1..1] InvoiceDocumentReference;
             [1..1] ID 
             [0..1] IssueDate; formaat "JJJJ-MM-DD".
  NLCIUS:
  - Voor Nederlandse leveranciers verplicht bij correctie facturen (code 384). Kan ook gebruikt worden bij deelfacturatie.
  - IssueDate (vorige factuurdatum) wordt afgeraden.
    
 3. [0..*] DespatchDocumentReference); verzendreferentie
  [0..1] EU-N
  Met element:
  [1..1] ID.
    
 4. [0..*] ReceiptDocumentReference); ontvangstreferentie
  [0..1] EU-N
  Met element:
  [1..1] ID.
    
 5. [0..*] OriginatorDocumentReference; Inschrijvings(tender)referentie
  [0..1] EU-N
  Met element:
  [1..1] ID.
     
 6. [0..*] ContractDocumentReference; Contract(document)referentie
  [0..1] EU-N
  Met element:
  [1..1] ID.

Uitgewerkt voor een factuur volgens NLUBL is dit als volgt:

1. Orderreferentie
<cac:OrderReference>
     <cbc:ID>20150205</cbc:ID>
     <cbc:SalesOrderID>300021</cbc:SalesOrderID>
</cac:OrderReference>

2. Factuurreferentie
cac:BillingReference>
   <cac:InvoiceDocumentReference>
      <cbc:ID>[value]</cbc:ID>
      <cbc:IssueDate>[value]</cbc:IssueDate>
   </cac:InvoiceDocumentReference>
</cac:BillingReference>

3. Verzend advice reference
<cac:DespatchDocumentReference>
<cbc:ID>20150333</cbc:ID> 
</cac:DespatchDocumentReference>

4. Ontvangstdocument referentie
<cac:ReceiptDocumentReference>
<cbc:ID>377220</cbc:ID>
</cac:ReceiptDocumentReference>

5. Inschrijvings (tender) referentie
<cac:OriginatorDocumentReference>
<cbc:ID>20159339</cbc:ID>
</cac:OriginatorDocumentReference>

6. Contract(document)referentie
<cac:ContractDocumentReference>
     <cbc:ID>Inkoopcontract321001</cbc:ID>
</cac:ContractDocumentReference>

 Onerzoeksbureau GBNED