Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, (overige) referenties

Een UBL factuur bevat de volgende (overige) referenties:

 1. [0..1] OrderReference; inkooporder en desgewenst verkooporder (SalesOrderID).
  Met de elementen:
  - [1..1] ID; inkoopordernummer, uitgegeven door de koper. 
  - [0..1] SalesOrderID; verkooporder, uitgegeven door de leverancier. 

  PEPPOL BIS
  (PEPPOL-EN16931-R003)
  Een factuur moet een koperreferentie (BuyerReference) of een inkooporderreferentie (OrderReference) hebben.

  NLCIUS (BR-NL-2)
  Een factuur moet een koperreferentie (BuyerReference) of een inkooporderreferentie (OrderReference) hebben.
  Indien er een Inkoopordernummer is gecommuniceerd dient deze door Nederlandse leveranciers verplicht opgenomen te worden.
    
 2. [0..*] BillingReference); factuurreferentie 
  A reference to a commercial invoice or corrective invoice of which the current invoice is a correction of. Dus een verwijzing naar een eerdere factuur.
  Met de elementen:
  - [1..1] InvoiceDocumentReference;
             [1..1] ID 
             [0..1] IssueDate; formaat "JJJJ-MM-DD".

  NLCIUS:
  - Voor Nederlandse leveranciers verplicht bij correctie facturen (code 384). Kan ook gebruikt worden bij deelfacturatie.
  - IssueDate (vorige factuurdatum) wordt afgeraden.
    
 3. [0..*] DespatchDocumentReference); verzendreferentie
  [0..1] EU-N
  Met element:
  [1..1] ID.
    
 4. [0..*] ReceiptDocumentReference); ontvangstreferentie
  [0..1] EU-N
  Met element:
  [1..1] ID.
    
 5. [0..*] OriginatorDocumentReference; Inschrijvings(tender)referentie
  [0..1] EU-N
  Met element:
  [1..1] ID.
     
 6. [0..*] ContractDocumentReference; Contract(document)referentie
  [0..1] EU-N
  Met element:
  [1..1] ID.

Uitgewerkt voor een factuur volgens NLUBL is dit als volgt:

1. Orderreferentie
<cac:OrderReference>
     <cbc:ID>20150205</cbc:ID>
     <cbc:SalesOrderID>300021</cbc:SalesOrderID>
</cac:OrderReference>

2. Factuurreferentie
cac:BillingReference>
   <cac:InvoiceDocumentReference>
      <cbc:ID>[value]</cbc:ID>
      <cbc:IssueDate>[value]</cbc:IssueDate>
   </cac:InvoiceDocumentReference>
</cac:BillingReference>

3. Verzend advice reference
<cac:DespatchDocumentReference>
<cbc:ID>20150333</cbc:ID> 
</cac:DespatchDocumentReference>

4. Ontvangstdocument referentie
<cac:ReceiptDocumentReference>
<cbc:ID>377220</cbc:ID>
</cac:ReceiptDocumentReference>

5. Inschrijvings (tender) referentie
<cac:OriginatorDocumentReference>
<cbc:ID>20159339</cbc:ID>
</cac:OriginatorDocumentReference>

6. Contract(document)referentie
<cac:ContractDocumentReference>
     <cbc:ID>Inkoopcontract321001</cbc:ID>
</cac:ContractDocumentReference>

 Onerzoeksbureau GBNED