Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, bijlagen als embedded document

Via ‘Additional Document Reference’ kunnen een of meer bijlagen als ‘embedded’ file toegevoegd worden aan het UBL document. Bijvoorbeeld de factuur in PDF-formaat.

Bij de UBL Ketentest is afgesproken om in elk geval de factuur in PDF ook als aparte bijlage te versturen (dus niet emdedded).

Betreffende UBL-elementen (AdditionalDocumentReference) altijd alleen compleet in de UBL opnemen. Optioneel / EU-N Optioneel

  1. Dus geen Filename opnemen als er ook geen embedded file is opgenomen.
  2. Wel een Filename opnemen als er wel een embedded file is opgenomen.
  3. DocumentType 'PrimaryImage' identificeert de visuele presentatie van de factuur.

EU-N uitleg algemeen

Aandachtspunt m.b.t. factuur in PDF-formaat:
De volgende mogelijkheden zijn aanwezig om een factuur in PDF mee te sturen:
a. UBL factuur en PDF factuur elk apart; bijvoorbeeld elk als email-bijlage.
b. UBL factuur met embedded PDF factuur;
c. UBL factuur zonder embedded PDF factuur;
d. Duitse en Franse variant (PDF met embedded UBL);

Vanuit de UBL Ketentest is geadviseerd altijd een aparte PDF mee te sturen.
Zo kan PDF uitstekend dienen als toelichting op factuur. Zonder PDF zijn sommige factuurscenario’s niet eens mogelijk. Denk aan bedragen inclusief BTW.

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 is dit als volgt:

<cac:AdditionalDocumentReference>
     <cbc:ID>UBLKetentest_Factuur_20150101.pdf</cbc:ID>
     <cbc:DocumentType>PrimaryImage</cbc:DocumentType>
     <cac:Attachment>
        <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode="application/pdf">

     HIER UW PDF BINARY OBJECT INSLUITEN ALS VAN TOEPASSING
     (voorbeeld)i0xLjQKJeLjz9MKMSAwIG9iago8PAovQ3JlYXRvciA8PgovQ
     3JlYXRpb25EYXRlIDw0NDNBMzIzMDMxMzQzMDM5MzIzOTMxMzMzN
       </cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>

       <cac:ExternalReference>
          <cbc:URI>[Identifier]</cbc:URI>
       </cac:ExternalReference>
    </cac:Attachment>
</cac:AdditionalDocumentReference>Onerzoeksbureau GBNED