Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, bijlagen als embedded document (AdditionalDocumentReference Attachment)

AdditionalDocumentReference
Via ‘Additional Document Reference’ kunnen een of meer bijlagen als ‘embedded’ file toegevoegd worden aan het UBL document. Bijvoorbeeld de factuur in PDF-formaat.

NLCIUS
Advies:
Max 10 MB totaal; 
Max 10 bijlagen.

[0..*] Additional Document Reference
Met de volgende elemten:
- [1..1] ID; Identificatie opgegeven door de afzender. Optioneel met SchemeID
- [0..1] DocumentTypeCode;
  PEPPOL
  Code 130 wordt gebruikt voor een object wat bij de factuur behoort. Anders niet gebruiken.
- [0..1] DocumentDescription; omschrijving van document, zoals factuur in PDF of urenspecificatie.

- [0..1] Attachment; de bijlage met het volgende element:
           [0..1] EmbeddedDocumentBinaryObject; Embedded bijlage.
                    Met nadere aanduiding via: mimeCode en filename, beide verplicht. (zie voorbeeld hieronder).

- [0..1] ExternalReference; Verwijzing naar (extern) document.
           [0..1] URI; URL (Uniform Resource Locator) waar document is opgeslagen. Inclusief de aanduiding als https:// of ftp://..
           [1..1] EU-N

MimeCode
Toegestane mimeCodes zijn:
- application/pdf (PDF document); geadviseerd, zie hieronder toelichting PDF
- image/png (PNG afbeelding);
- image/jpeg (JPG afbeelding);
- text/csv (Comma separated file c.q. spreadsheet);
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet (Open XML spreadsheet);
- application/vnd.oasis.opendocument. spreadsheet (Open Document spreadsheet).

PDF
Vanuit de UBL Ketentest wordt geadviseerd om de factuur ook altijd in PDF mee te sturen, zo mogelijk embedded in de UBL (XML).
De PDF kan uitstekend dienen als toelichting op factuur. Zonder PDF zijn sommige factuurscenario’s niet eens mogelijk. Denk aan bedragen inclusief BTW.

Uitgewerkt voor een factuur volgens NLUBL is dit als volgt:

<cac:AdditionalDocumentReference>
     <cbc:ID>UBLKetentest_Factuur_20150101.pdf</cbc:ID>
     <cbc:DocumentDescription>Overeenkomst tussen afzender en ontvanger</cbc:DocumentDescription>
     <cac:Attachment>
        <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode=”application/pdf” filename=”bestandsnaam”>

     HIER UW PDF BINARY OBJECT INSLUITEN ALS VAN TOEPASSING
     (voorbeeld)i0xLjQKJeLjz9MKMSAwIG9iago8PAovQ3JlYXRvciA8PgovQ
     3JlYXRpb25EYXRlIDw0NDNBMzIzMDMxMzQzMDM5MzIzOTMxMzMzN
       </cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
    </cac:Attachment>

    <cac:ExternalReference>
        <cbc:URI>URL (Uniform Resource Locator)</cbc:URI>
    </cac:ExternalReference>  

</cac:AdditionalDocumentReference>Onerzoeksbureau GBNED