UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL en Verzamelfacturen

Onder een verzamelfactuur wordt verstaan een factuur die gebaseerd op verschillende orders (en de orderregels daarvan).

UBL kent voor verzamelfacturen per factuurregel het UBL element OrderLineReference.
Hierbinnen kan zowel een orderregel als een bij de regel behorende orderreferentie opgegeven worden. Een attentiepunt is dat zowel referenties voor de leverancier als de afnemer opgegeven kunnen worden. Voor de leverancier aangeduid met de UBL elementen: <cbc:SalesOrderLineID> en <cbc:SalesOrderID>.

 

Binnen UBL is dit als volgt uitgewerkt:

<cac:OrderLineReference>
   <cbc:LineID>100</cbc:LineID>
   <cbc:SalesOrderLineID>10</cbc:SalesOrderLineID>
   <cac:OrderReference>
          <cbc:ID>AFN2001</cbc:ID>
          <cbc:SalesOrderID>LEV3001</cbc:SalesOrderID>
   </cac:OrderReference>
</cac:OrderLineReference>

UBL biedt ook de mogeljikheid om op factuurniveau te verwijzen naar een order en op factuurregelniveau naar betreffende orderregels. Ook kan op beide niveaus verwezen worden naar een pakbonnummer. Zie ook wiki "UBL Verwijzing naar orders, orderregels en pakbonnen".

EU-N
Een verzamelfactuur maakt geen onderdeel uit van EU-N met de Nederlandse NLCIUS.Onerzoeksbureau GBNED