Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, verwijzing naar project

Uitgebreide gegevens over een project, zoals: WorkPhase, ProgressPercent, StartDate, EndDate, WorkOrderDocumentReference. opgave van deze elementen is Optioneel.

Aanvullend EU-N
<ProjectReference> is optioneel. De andere elementen zijn hier niet van toepassing.
En in tegenstelling tot de standaard UBL mag "ProjectReference" slecht éénmaal voorkomen. 

Als een <ProjectReference> is opgegeven dan is het element ‘ID’ in elk geval verplicht.

EU-N uitleg algemeen 

Een basisvoorbeeld van een verwijzing naar een project is in UBL als volgt:

<cac:ProjectReference>
   <cbc:ID>20160001</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2016-08-01</cbc:IssueDate>
   <cac:WorkPhaseReference>
      <cbc:ID>Gr1001</cbc:ID>
      <cbc:WorkPhaseCode>3</cbc:WorkPhaseCode>
      <cbc:WorkPhase>Grondwerken</cbc:WorkPhase>
      <cbc:ProgressPercent>10.0</cbc:ProgressPercent>
      <cbc:StartDate>2016-07-01</cbc:StartDate>
      <cbc:EndDate>2016-07-31</cbc:EndDate>
   </cac:WorkPhaseReference>
</cac:ProjectReference>

Op http://www.datypic.com/sc/ubl21/e-cac_ProjectReference.html is een uitgebreid voorbeeld te vinden van betreffende (project)elementen.Onerzoeksbureau GBNED