UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, verwijzing naar project (ProjectReference)

[0..*] ProjectReference
[0..1] EU-N
Dan ID [1..1] verplicht. De andere elementen zijn hier niet van toepassing.

Een basisvoorbeeld van een verwijzing naar een project is in UBL als volgt:

<cac:ProjectReference>
   <cbc:ID>20160001</cbc:ID>
</cac:ProjectReference>

Standaard UBL biedt een uitgebreidere mogelijkheid om te verwijzen naar één of meer projecten binnen een factuur.
Zie daarvoor UBL Factuurscenario Verwijzing naar projecten.
  Onerzoeksbureau GBNED