Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, afzender factuur (Accounting SupplierParty)

De gegevens van de afzender van de factuur zijn in UBL ondergebracht onder:
[1..1] <AccountingSupplierParty>
   [1..1[ <party>:

 1. [0..1] EndpointID; Elektronische netwerkadressering (EndpointID) van de leverancier, zoals PEPPOL adressering;
  [1..1] PEPPOL  
  Met verplicht SchemeID volgens ISO 6523 ICD code. Voor KVK code 0106 en voor OIN code 0190.
  Nadere specificaties PEPPOL netwerk binnen een UBL-factuur.

 2. [0..*] PartyIdentification; Identificatie van de verkoper. 
  Met element:
  - [1..1] ID; Met optioneel SchemeID volgens ISO 6523 ICD code.
   
  PEPPOL BIS toelichting:
  Dit element wordt zowel gebruikt voor de identificatie van de verkoper, als voor de unieke bankreferentie-identificatie van de verkoper (toegewezen door de bank van de verkoper). Gebruik voor verkoperidentificatie de ICD-codelijst, gebruik SEPA voor een aan de SEPA bank toegewezen crediteurreferentie. Om ervoor te zorgen dat de koper automatisch een leverancier identificeert, moet deze identificatie van de verkoper, de wettelijke registratienummer van de verkoper (zie punt 6) en/of de btw-identificatie van de verkoper (zie punt 5) aanwezig zijn.

  SchemeID
  Het identificatieschema-ID van de verkoper-ID, bijvoorbeeld 0106 (KVK) of 0190 (OIN). Voor aan de bank toegewezen crediteur-ID MOET de waarde "SEPA" zijn

  NLCIUS toelichting:

  Voor het identificeren van de Leverancier (in de communicatie tussen Leverancier en Afnemer) kunnen verschillende soorten identifiers worden gebruikt. Bijvoorbeeld het GLN, KVK nummer, KVK vestigingsnummer, een sector identifier, of bilateraal afgesproken identifier. Dit veld wordt aanvullend gebruikt op het Registratienummer leverancier (zie punt 6) en het BTW nummer (Zie punt 5). (BT-31).
  Het KVK vestigingsnummer kan niet worden gebruikt voor routing op het PEPPOL netwerk, maar alleen voor het identificeren van partijen.

  UBL Ketentest:
  Bovenstaand wordt in de meeste gevallen het KVK-nummer of OIN-nummer gebruikt (zie punt 6).
  In dat geval dus het zelfde nummer als bij het eerder genoemde EndpointID voor SEPA.
     
 3. [0..*] PartyName; Naam van de afzender.
  [0..1] EU-N
  Met element: 
  - [1..1] Name.

  EU-N:
  EU-N stelt zich op het standpunt dat alleen de registratienaam verplicht is (zie onder punt 6 PartyLegalEntity) en daarom deze naam (PartyName) optioneel is!
  Advies UBL Ketentest: naam altijd opgeven.

 4. [0..1] PostalAddress; Postadres van de afzender.
  [1..1] EU-N 
  Met elementen:
  - [0..1] StreetName; straat.
    [1..1] NLCIUS; verplicht indien leverancier in NL.
  - [0..1] AdditionalStreetName. 
  - [0..1] CityName; woonplaats.
    [1..1] NLCIUS; verplicht indien leverancier in NL.
  - [0..1] PostalZone; postcode.
    [1..1] NLCIUS; verplicht indien leverancier in NL
  - [0..1] CountrySubentity; provincie. Niet gebruikelijk in Nederland.
  - [0..*] AddressLine; een of meer aanvullende adresregels.
    [0..1] EU-N
             [1..1] Line; aanvullende adresregel
  - [1..1] Country; landcode.
             [1..1[ IdentificationCode; bijv. NL.

  PEPPOL BIS
  Er moeten voldoende onderdelen van het adres worden gevuld om aan de wettelijke eisen te voldoen.

  NLCIUS

  Volgens de Belastingdienst moeten adressen zo compleet mogelijk zijn. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende. De factuur wordt niet gebruikt om stamgegevens bij te werken. Het ontvangende systeem zal doorgaans niets doen met adresgegevens.

  Gebruik aanvullende adresgegevens wordt afgeraden.
  Gebruik provincie wordt afgeraden.

  UBL Ketentest
  Oneens dat ontvangende systeem niets doet met adresgegevens.
  1. Kan gebruikt worden om adresgegevens leverancier op te nemen als deze nieuw is.
  2. Kan gebruikt worden als sprake is van een adreswijziging. Advies is dan wijziging vooraf melden en laten autoriseren. 

  Uitgaande facturen; zoveel mogelijk straat inclusief huisnummer.
  Inkomende facturen; straat aanvullen met inhoud huisnummer als dit laatste apart is gevuld (via BuildingNumber - dat bij EU-N niet gebruikt wordt). 
  De reden is dat in vorige UBL versies (zoals SI-UBL 1.2) het huisnummer apart opgegeven moest worden via BuildingNumber.

 5. [0..*] PartyTaxScheme; BTW-gegevens van de afzender;
  [0..2] EU-N
  Met elementen:
  - [0..1[ CompanyID; BTW-nummer afzender.
    [1..1] PEPPOL 
  - [1..1] TaxScheme; aanduiding VAT.
             [1..1] ID; aanduiding altijd "VAT".

  NLCIUS
  Dit veld betreft het BTW nummer van de Leverancier. Indien leverancier BTW plichtig is in Nederland, dan moet dit gegeven opgenomen worden.
     
 6. [0..n] PartyLegalEntity; KvK-gegevens van de afzender 
  [1..1] EU-N
  Met elementen:
  - [0..1] RegistrationName; Registratienaam van de afzender
    [1..1] EU-N
  - [0..1] CompanyID; Met optioneel SchemeID volgens ISO 6523 ICD code. Veelal KvK-nummer van de afzender. 
  - [0..1] CompanyLegalForm; Juridische informatie
             NLCIUS: Juridische informatie (CompanyLegalForm) afgeraden. N.v.t. voor Nederlandse leveranciers.

  In plaats van KvK kan ook sprake zijn van een andere instantie, c.q. nummer-uitgave. Zo kennen we in Nederland OIN (Overheids Identificatie Nummer) voor overheden die geen KvK-nummer hebben. Voor KVK code 0106 en voor OIN code 0190.

  LET OP:
  Het KVK-nummer (of ander nummer) wordt vooraf gegaan worden door het "schemeID".  
  Dit schemaID bevat dan de ISO 6523 ICD code.

  NLCIUS:
  Als Nederlandse leverancier dan alleen gebruiken KVK code 0106 of OIN code 0190.
     
 7. [0..1] Contact; Contactgegevens afzender.
  Met elementen: 
  - [0..1] Name; 
  - [0..1] Telephone; 
  - [0..1] ElectronicMail; emailadres.

Uitgewerkt voor een factuur volgens NLUBL is dit als volgt:

<cac:AccountingSupplierParty> 
     <cac:Party>
      .......... (zie hierna voor afzonderlijke onderdelen)
     </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>  

De volgende onderdelen vallen onder <cac:Party>:

1. Elektronische netwerkadressering, zoals PEPPOL adressering (met KVK als voorbeeld)
<cbc:EndpointID schemeID="0106">12345678</cbc:EndpointID>

2. Identificatie van de afzender
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID SchemeID="0106">12345678</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>

3. Naam van de afzender
<cac:PartyName>
       <cbc:Name>UBL Ketentest BV</cbc:Name>
</cac:PartyName>

4. Postadres van de afzender
<cac:PostalAddress>
   <cbc:StreetName>Berend Slingenbergstraat</cbc:StreetName>
   <cbc:AdditionalStreetName>[Additional Streat Name Info]</cbc:AdditionalStreetName>
   <cbc:CityName>Coevorden</cbc:CityName>
   <cbc:PostalZone>7742KD</cbc:PostalZone> 
   <cbc:CountrySubentity>[State or Provence]</cbc:CountrySubentity> 
   <cac:AddressLine>
       <cbc:Line>Wijk ossehaar</cbc:Line>
   </cac:AddressLine>
   <cac:Country>
      <cbc:IdentificationCode>NL 
      </cbc:IdentificationCode>
   </cac:Country>
</cac:PostalAddress>

5. BTW-gegevens van de afzender
<cac:PartyTaxScheme>
   <cbc:CompanyID>NL123456789B01</cbc:CompanyID>
   <cac:TaxScheme>
       <cbc:ID>VAT</cbc:ID> 
   </cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme> 

6. KvK-gegevens van de afzender
<cac:PartyLegalEntity>
   <cbc:RegistrationName>UBL Ketentest BV</cbc:RegistrationName>
   <cbc:CompanyID schemeID="0106">12345678</cbc:CompanyID>
   <cbc:CompanyLegalForm>variabel</cbc:CompanyLegalForm>
</cac:PartyLegalEntity>

7. Contactgegevens afzender
<cac:Contact>
   <cbc:Name>[value]</cbc:Name>
   <cbc:Telephone>0524-560034</cbc:Telephone>
   <cbc:ElectronicMail>ublketentest@gbned.nl</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>Onerzoeksbureau GBNED