Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, afzender factuur (Accounting SupplierParty)

De gegevens van de afzender van de factuur zijn in UBL ondergebracht onder <AccountingSupplierParty> en als volgt onderverdeeld:

 1. Identificatie ID van de klant; Optioneel.
  Letterlijk omschreven als: CustomerAssignedAccountID. An identifier for this supplier party, assigned by the customer.
         
 2. Aanvullende identificatie afzender; Optioneel.
  Letterlijk omschreven als: AdditionalAccountID is an additional identifier for this supplier party (3th party id in free format text).

De volgende onderdelen zijn in UBL ondergebracht onder <party>:

 1. Elektronische netwerkadressering, zoals PEPPOL adressering; Optioneel / EU-N Optioneel.
  Alleen van belang als met PEPPOL als kanaal wordt gewerkt.

 2. Identificatie van de afzender; Optioneel / EU-N Optioneel
     
 3. Naam van de afzender; EU-N Optioneel

  Opmerking EU-N:
  LET OP: Veronderstelt mag worden dat de naam van de afzender altijd opgegeven wordt.
  EU-N stelt zich op het standpunt dat registratienaam verplicht is (zie onder punt 6) en daarom deze naam optioneel is!

 4. Postadres van de afzender; OptioneelEU-N deels verplicht (alleen met landcode)
  Met elementen:
  - straat;
  - woonplaats
  - postcode; is van de postbus en als deze laatste leeg is van de straat.
  - provincie
  - landcode; verplicht bij EU-N
  - aanvullende adresgegevens.
  Dus alleen de elementen die van belang zijn vullen, de andere elementen weglaten.
  EU-N uitzondering: landcode altijd verplicht.

 5. BTW-gegevens van de afzender; Optioneel / EU-N optioneel.
  BTW-nummer afzender en bijvoorbeeld extra aanduiding als geen BTW van toepassing is.
     
 6. KvK-gegevens van de afzender (PartyLegalEntity); Optioneel / EU-N deels verplicht.
  Registratienaam (EU-N verplicht) van de afzender en KvK-nummer van de afzender.  

  In plaats van KvK kan ook sprake zijn van een andere instantie, c.q. nummer-uitgave. Zo kunnen we in Nederland OIN (Overheids Identificatie Nummer) voor overheden die geen KvK-nummer hebben. 

  LET OP:
  Het KVK-nummer (of ander nummer) kan vooraf gegaan worden door het "schemeID".  
  Dit schemaID bevat dan de ISO 6523 ICD code. Voor de KVK is dit code 0106.  
     
 7. Contactgegevens afzender; Optioneel / EU-Optioneel.
  Met elementen als naam, telefoon en emailadres.

EU-N uitleg algemeen 

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 is dit als volgt:

<cac:AccountingSupplierParty> 
      <cbc:CustomerAssignedAccountID>..... (zie hierna onder 1)
      <cbc:AdditionalAccountID>..... (zie hierna onder 2)
      <cac:Party>
      .......... (zie hierna voor afzonderlijke onderdelen)
     </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty> 

1. Identificatie ID van de klant
<cbc:CustomerAssignedAccountID>[value]</cbc:CustomerAssignedAccountID>

2. Aanvullende identificatie afzender
<cbc:AdditionalAccountID>[value]</cbc:AdditionalAccountID>

De volgende onderdelen vallen onder <cac:Party>:

1. Elektronische netwerkadressering, zoals PEPPOL adressering
<cbc:EndpointId schemeID=""[scheme ID]"" schemeAgencyID =""[SchemeAgencyID]"">
</cbc:EndpointId>
<cac:PartyIdentification>
    <cbc:ID schemeID='[SchemeID]' schemeAgencyID='[SchemeAgencyID]'>
       [Identification of Sender (known by recipient- Any valid PEPPOL identifier scheme]]
   </cbc:ID>
</cac:PartyIdentification> 

2. Identificatie van de afzender
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID schemeID="ZZZ">Supplier 3282</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>

3. Naam van de afzender
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID schemeID="ZZZ">Supp123</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>
<cac:PartyName>
       <cbc:Name>UBL Ketentest BV</cbc:Name>
</cac:PartyName>

4. Postadres van de afzender
<cac:PostalAddress>
   <cbc:StreetName>Berend Slingenbergstraat</cbc:StreetName>
   <cbc:AdditionalStreetName>[Additional Streat Name Info]</cbc:AdditionalStreetName>
   <cbc:CityName>Coevorden</cbc:CityName>
   <cbc:PostalZone>7742KD</cbc:PostalZone> 
   <cbc:CountrySubentity>[State or Provence]</cbc:CountrySubentity> 
   <cac:AddressLine>
       <cbc:Line>Wijk ossehaar</cbc:Line>
   </cac:AddressLine>
   <cac:Country>
      <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2" listAgencyID="6">NL 
      </cbc:IdentificationCode>
   </cac:Country>
</cac:PostalAddress>

5. BTW-gegevens van de afzender
<cac:PartyTaxScheme>
   <cbc:CompanyID schemeID="NL:VAT" schemeAgencyID="ZZZ">NL123456789B01
   </cbc:CompanyID>
   <cbc:ExemptionReason>[tekst]</cbc:ExemptionReason>
   <cac:TaxScheme>
       <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID> 
   </cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme> 

6. KvK-gegevens van de afzender
<cac:PartyLegalEntity>
   <cbc:RegistrationName>UBL Ketentest BV</cbc:RegistrationName>
   <cbc:CompanyID schemeID="0106">12345678</cbc:CompanyID>
</cac:PartyLegalEntity>

7. Contactgegevens afzender
<cac:Contact>
   <cbc:ID>[value]</cbc:ID>
   <cbc:Name>[value]</cbc:Name>
   <cbc:Telephone>0524-560034</cbc:Telephone>
   <cbc:ElectronicMail>ublketentest@gbned.nl</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>Onerzoeksbureau GBNED