Softwarepakketten.nl

Wiki UBL algemeen

Wiki UBL algemeen > UBL Algemene kenmerken en eigenschappen

Verwijzing naar standaard codelijsten in UBL document

In een UBL document wordt op een aantal plaatsen verwezen naar standaard (internationale) codelijsten. Het belang van deze codelijsten is een uniforme betekenis te geven aan de inhoud van bepaalde elementen. Denk bijvoorbeeld aan een valutacode of een BTW code. Als voorbeeld wordt bij een valutacode altijd verwezen naar de codelijst ISO 4217 Alpha, zoals hieronder ook is vermeld. 

Uitgangspunt voor verwijzing naar deze standaard codelijsten zijn de CEN BII standaarden.

De volgende codelijsten worden o.a. gehanteerd binnen een UBL-document:

 1. UN/ECE 1001 of UNCL1001; t.b.v. document/message name codes.
  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/d16b/tred/tred1001.htm;
  t.b.v. InvoiceTypeCode of bijvoorbeeld contractdocument.
  Zie ook dezelfde UN/ECE 1001 codelijst op OpenPEPPOL.
     
 2. ISO 3166-1: t.b.v. landencodes.
  Landencodes, alpha-2 code. 
  http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm  
  Zie ook dezelfde ISO 3166 codelijst op OpenPEPPOL.
       
 3. ISO 4217 Alpha 3; t.b.v. valutacodes.
  https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html 
  ZIe ook dezelfde ISO 4217 codelijst op OpenPEPPOL.

 4. ISO 6523 ICD; t.b.v. identificeren afzender en ontvanger.
  ICD staat in dit verband voor International Code Designator.
  http://www.cyber-identity.com/iso6523 
  Bevat bijvoorbeeld code 0106 voor de KVK aanduiding in Nederland.
  Een dergelijke aanduiding, aangevuld met een nummer (in dit geval KVK-nummer) zorgt feitelijk wereldwijd voor een unieke identificatie voor een afzender of een ontvanger van een elektronisch document. SInds 22-11-2017 is code 0190 (op verzoek van de Nederlandse overheid) toegevoegd voor OIN (Overheids identificatienummer).
  Zie ook de LCD codelijst op OpenPEPPOL (iets minder uitgebreid).
     
 5. UN/ECE 5153; t.b.v. Tax codes, zoals “VAT” (BTW).
  http://www.unece.org/trade/untdid/d07b/tred/tred5153.htm  
        
 6. UN/ECE 5305 (D.16B); t.b.v. Duty or tax or fee category codes .
  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/d16b/tred/tred5305.htm 
  Zie ook dezelfde EN/ECE 5305 codelijst op OpenPEPPOL.
     
 7. UN/ECE 4461 Subset; t.b.v. PaymentMeans (betalingsmethode). http://www.unece.org/trade/untdid/d03a/tred/tred4461.htm 
  Zie ook dezelfde UN/ECE 4461 codelijst op OpenPEPPOL.
      
 8. UNCL 5189 voor korting en UNCL 7161 voor toeslag, te vinden via:
  United Nations Trade Data Interchange Directory (UNTDID)
  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/d16b/tred/tred5189.htm (korting)
  Zie ook dezelfde UNCL 5189 codelijst op OpenPEPPOL.
  EN
  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/d16b/tred/tred7161.htm (toeslag)
  Zie ook dezelfde UNCL 7171 codelijst op OpenPEPPOL.

 9. UNCL 2005 D.16B. Value added tax point date code bij Invoiced period
  Zie codelijst op OpenPEPPOL.
    
 10. UNTDID 7143 voor Item type identification code
  United Nations Trade Data Interchange Directory (UNTDID) 
  https://www.unece.org/trade/untdid/d15a/tred/tred7143.htm
     
 11. GLN (Global Location Number (GLN) is part of the GS1 systems of standards).
  http://www.gs1.org/gln 
       
 12. GTIN ( Global Trade Item Number (GTIN)
  Can be used by a company to uniquely identify all of its trade items. GS1 defines trade items as products or services that are priced, ordered or invoiced at any point in the supply chain.
  http://www.gs1.org/gtin

 Onerzoeksbureau GBNED