Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, ontvanger factuur (Accounting CustomerParty)

De gegevens van de ontvanger van de factuur zijn in UBL ondergebracht onder <AccountingCustomerParty> en als volgt onderverdeeld:

 1. Identificatie ID van de klant; Optioneel.
  Letterlijk omschreven als: CustomerAssignedAccountID is an identifier for the Customer's account, assigned by the Customer itself. 
    
 2. Identificatie ID van de afzender; Optioneel.
  Letterlijk omschreven als: SupplierAssignedAccountID is an identifier for the Customer's account, assigned by the Supplier. 
  In Nederland bekend als "debiteurennummer" dat regelmatig op facturen wordt gemeld, mede als onderdeel van het betalingskenmerk (debiteurennr en factuurnr). Toegekend door de leverancier!
         
 3. Aanvullende identificatie afzender; Optioneel.
  Letterlijk omschreven als: AdditionalAccountID is an additional identifier for this supplier party (3th party id in free format text).

De volgende onderdelen zijn in UBL ondergebracht onder <party>:

 1. Elektronische netwerkadressering, zoals PEPPOL adressering; Optioneel / EU-N Optioneel

 2. Identificatie van de ontvanger; Optioneel / EU-N Optioneel
      
 3. Naam van de ontvanger; EU-N Optioneel

  Opmerking EU-N:
  LET OP: Veronderstelt mag worden dat de naam van de ontvanger altijd opgegeven wordt. EU-N stelt zich op het standpunt dat registratienaam verplicht is (zie onder punt 6) en daarom deze naam optioneel is!

 4. Postadres van de ontvanger; Optioneel / EU-N deels verplicht (alleen met landcode)
  Met elementen:
  - straat; EU-N: inclusief huisnummer, dat u UBL ook apart beschikbaar is.
  - woonplaats;
  - postcode; 
  - provincie;
  - aanvullende adresgegevens; als aanwezig (Addressline) dan altijd Line invullen.
  - landcode; verplicht bij EU-N
  Dus alleen de elementen die van belang zijn vullen, de andere elementen weglaten.
  EU-N uitzondering: landcode altijd verplicht.
  EU-N uitgaand: zoveel mogelijk straat inclusief huisnummer. Inkomend: straat aanvullen met inhoud huisnummer als dit laatste apart is gevuld (via BuildingNumber). 

 5. BTW-gegevens van de ontvanger; Optioneel / EU-N Optioneel.
  PartyTaxSchema opnemen als BTW-nummer aanwezig van ONTVANGER (Anders sectie geheel weglaten). Aandachtspunt: BTW nummer met landcode als prefix. Als sprake is van een ICP (Intracommunautaire Prestatie) voor de BTW is opgave van een geldig BTW-nummer uiteraard verplicht.
     
 6. KvK-gegevens van de ontvanger (PartyLegalEntity); Optioneel / EU-N deels verplicht.
  Registratienaam (EU-N verplicht) van de ontvanger. 

  In plaats van KvK kan ook sprake zijn van een andere instantie, c.q. nummer-uitgave. Zo kunnen we in Nederland OIN (Overheids Identificatie Nummer) voor overheden die geen KvK-nummer hebben.

  LET OP:
  Het KVK-nummer (of ander nummer) kan vooraf gegaan worden door het "schemeID".  
  Dit schemaID bevat dan de ISO 6523 ICD code. Voor de KVK is dit code 0106 en voor OIN is dit code 0190. 

  Zie voor KVK en OIN met nadruk ook: 
  Nadere specificaties EN 16931 (norm voor de Europese kernfactuur), conversie Punt 5 PartyLegalEntity.   

 7. Contactgegevens ontvanger; Optioneel / EU-N Optioneel.
  Met elementen als naam, telefoon en emailadres.

EU-N uitleg algemeen 

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 is dit als volgt:

<cac:AccountingCustomerParty> 
      <cbc:CustomerAssignedAccountID>..... (zie hierna onder 1)
      <cbc:SupplierAssignedAccountID>..... (zie hierna onder 2)
      <cbc:AdditionalAccountID>..... (zie hierna onder 3)
      <cac:Party>
      .......... (zie hierna voor afzonderlijke onderdelen)
     </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty> 

1. Identificatie ID van de klant, EU-N: niet in gebruik
<cbc:CustomerAssignedAccountID>[value]</cbc:CustomerAssignedAccountID>

2. Identificatie ID van de afzender, EU-N: niet in gebruik
<cbc:SupplierAssignedAccountID>[value]</cbc:SupplierAssignedAccountID>

3. Aanvullende identificatie afzender, EU-N: niet in gebruik
<cbc:AdditionalAccountID>[value]</cbc:AdditionalAccountID>

De volgende onderdelen vallen onder <cac:Party>:

1. Elektronische netwerkadressering. Onderstaand voor GLN adressering
<cbc:EndpointId schemeID="088">12345678901234567890
</cbc:EndpointId>

2. Identificatie van de ontvanger
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID schemeID="ZZZ">Seller 3282</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>

3. Naam van de ontvanger
<cac:PartyName>
       <cbc:Name>Efficient Den Haag BV</cbc:Name>
</cac:PartyName>

4. Postadres van de ontvanger
<cac:PostalAddress>
   <cbc:StreetName>Spui</cbc:StreetName>
   <cbc:AdditionalStreetName>[Additional Streat Name Info]</cbc:AdditionalStreetName>
   <cbc:CityName>Den Haag</cbc:CityName>
   <cbc:PostalZone>2500AA</cbc:PostalZone> 
   <cbc:CountrySubentity>[State or Provence]</cbc:CountrySubentity>
   <cac:AddressLine>
       <cbc:Line>Wijk ossehaar</cbc:Line>
   </cac:AddressLine> 
   <cac:Country>
      <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2" listAgencyID="6">NL 
      </cbc:IdentificationCode>
   </cac:Country>
</cac:PostalAddress>

5. BTW-gegevens van de ontvanger
<cac:PartyTaxScheme>
   <cbc:CompanyID>NL123436771B01
   </cbc:CompanyID>
   <cac:TaxScheme>
       <cbc:ID>VAT</cbc:ID> 
   </cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme> 

6. KvK-gegevens van de ontvanger
<cac:PartyLegalEntity>
   <cbc:RegistrationName>Efficient Den Haag BV</cbc:RegistrationName>
   <cbc:CompanyID schemeID="0106">87654321</cbc:CompanyID>
</cac:PartyLegalEntity>

7. Contactgegevens ontvanger
<cac:Contact>
   <cbc:Name>[value]</cbc:Name>
   <cbc:Telephone>070-111111</cbc:Telephone>
   <cbc:ElectronicMail>facturen@efficientdenhaagbv.nl</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>Onerzoeksbureau GBNED