UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, ontvanger factuur (Accounting CustomerParty)

De gegevens van de ontvanger van de factuur zijn in UBL ondergebracht onder:
[1..1] <AccountingCustomerParty> 
    [1..1[ <party>:

 1. [0..1] EndpointID; Elektronische netwerkadressering (EndpointID), zoals PEPPOL adressering;
  [1..1] PEPPOL
  Met verplicht SchemeID volgens ISO 6523 ICD code. Voor KVK code 0106 en voor OIN code 0190.
  Nadere specificaties PEPPOL netwerk binnen een UBL-factuur.

 2. [0..n] PartyIdentification; Identificatie van de ontvanger;
  [0..1] EU-N
  Met element:
  - [1..1] ID; Met optioneel SchemeID volgens ISO 6523 ICD code

  NLCIUS toelichting:
  Voor het identificeren van de Afnemer (in de communicatie tussen Leverancier en Afnemer) kunnen verschillende soorten identifiers worden gebruikt. Bijvoorbeeld het GLN, OIN, KVK nummer, KVK vestigingsnummer, een sector identifier, of bilateraal afgesproken identifier. Dit veld wordt aanvullend gebruikt op het Registratienummer afnemer (Zie punt 6) en het BTW nummer  (zie punt 5). 

  Het KVK vestigingsnummer kan niet worden gebruikt voor routing op het PEPPOL netwerk, maar alleen voor het identificeren van partijen.
       
 3. [0..*] Partyname; Naam van de ontvanger; 
  [0..1] EU-N
  Met element: 
  - [1..1] Name.

  EU-N:
  EU-N stelt zich op het standpunt dat registratienaam verplicht is (zie onder punt 6) en daarom deze naam optioneel is!
  Advies UBL Ketentest: naam altijd opgeven.

 4. [0..1] PostalAdress; Postadres van de ontvanger;
  [1..1] EU-N
  Met elementen:
  - [0..1] StreetName; straat.
    [1..1] NLCIUS; indien de leverancier in NL en afnemer ook in NL.
  - [0..1] AdditionalStreetName. 
  - [0..1] CityName; woonplaats.
    [1..1] NLCIUS;  indien de leverancier in NL en afnemer ook in NL. 
  - [0..1] PostalZone; postcode. Indien de leverancier in NL en afnemer ook in NL.
    [1..1] NLCIUS
  - [0..1] CountrySubentity; provincie. Niet gebruikelijk in Nederland.
  - [0..*] AddressLine; een of meer aanvullende adresregels.
    [0..1] EU-N 
             [1..1] Line; aanvullende adresregel
  - [1..1] Country; landcode
             [1..1[ IdentificationCode; bijv. NL.

  PEPPOL BIS
  Er moeten voldoende onderdelen van het adres worden gevuld om aan de wettelijke eisen te voldoen..

  NLCIUS:
  Volgens de Belastingdienst moeten addressen zo compleet mogelijk zijn. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende. De factuur wordt niet gebruikt om stamgegevens bij te werken. Het ontvangende systeem zal doorgaans niets doen met adresgegevens.

  Gebruik aanvullende adresgegevens wordt afgeraden.
  Gebruik provincie wordt afgeraden.

  UBL Ketentest
  Het ontvangende systeem kan controleren of de factuur aan het juiste adres is gezonden. Kan leiden tot doorgeven van een adreswijzging aan de leverancier.

  Uitgaande facturen; zoveel mogelijk straat inclusief huisnummer.
  Inkomende facturen; straat aanvullen met inhoud huisnummer als dit laatste apart is gevuld (via BuildingNumber - dat bij EU-N niet gebruikt wordt). 
  De reden is dat in vorige UBL versies (zoals SI-UBL 1.2) het huisnummer apart opgegeven moest worden via BuildingNumber.

 5. [0..*] PartyTaxSchema; BTW-gegevens van de ontvanger; 
  [0..1] EU-N
  Met elementen:
  - [0..1[ CompanyID; BTW-nummer ontvanger
    [1..1] PEPPOL
  - [1..1] TaxScheme; aanduiding VAT.
             [1..1] ID; aanduiding altijd "VAT".

  PartyTaxSchema opnemen als BTW-nummer aanwezig van ONTVANGER (Anders sectie geheel weglaten). Aandachtspunt: BTW nummer met landcode als prefix. Als sprake is van een ICP (Intracommunautaire Prestatie) voor de BTW is opgave van een geldig BTW-nummer uiteraard verplicht.
     
 6. [0..n] PartyLegalEntity; KvK-gegevens van de ontvanger. 
  [1..1] EU-N
  Met elementen:
  - [1..1] RegistrationName; Registratienaam van de ontvanger
  - [0..1] CompanyID; KvK-nummer van de ontvanger.
  In plaats van KvK kan ook sprake zijn van een andere instantie, c.q. nummer-uitgave. Zo kunnen we in Nederland OIN (Overheids Identificatie Nummer) voor overheden die geen KvK-nummer hebben.

  OIN staat voor openbare Organisatie-identificatienummers (ook wel "Overheids indentificatienummers" genoemd). 
  Voor meer informatie en raadplegen van OIN zie de Centrale OIN Raadpleegvoorziening

  NLCIUS:
  Als Nederlandse leverancier én Nederlandse afnemer dan verplicht en alleen gebruiken KVK code 0106 of OIN code 0190

  - [0..1] CompanyLegalForm; Juridische informatie
  NLCIUS: Juridische informatie (CompanyLegalForm) afgeraden. N.v.t. voor Nederlandse ontvangers.

 7. [0..1] Contact; Contactgegevens afzender.
  Met elementen: 
  - [0..1] Name; 
  - [0..1] Telephone; 
  - [0..1] ElectronicMail; emailadres.

Uitgewerkt voor een factuur volgens NLUBL is dit als volgt:

<cac:AccountingCustomerParty> 
      <cac:Party>
      .......... (zie hierna voor afzonderlijke onderdelen)
     </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>  

De volgende onderdelen vallen onder <cac:Party>:

1. Elektronische netwerkadressering. Onderstaand voor KVK adressering
<cbc:EndpointID schemeID="0106">87654321</cbc:EndpointID>

2. Identificatie van de ontvanger
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID schemeID="0106">87654321</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>

3. Naam van de ontvanger
<cac:PartyName>
       <cbc:Name>Efficient Den Haag BV</cbc:Name>
</cac:PartyName>

4. Postadres van de ontvanger
<cac:PostalAddress>
   <cbc:StreetName>Spui</cbc:StreetName>
   <cbc:AdditionalStreetName>[Additional Streat Name Info]</cbc:AdditionalStreetName>
   <cbc:CityName>Den Haag</cbc:CityName>
   <cbc:PostalZone>2500AA</cbc:PostalZone> 
   <cbc:CountrySubentity>[State or Provence]</cbc:CountrySubentity>
   <cac:AddressLine>
       <cbc:Line>Wijk ossehaar</cbc:Line>
   </cac:AddressLine> 
   <cac:Country>
      <cbc:IdentificationCode>NL 
      </cbc:IdentificationCode>
   </cac:Country>
</cac:PostalAddress>

5. BTW-gegevens van de ontvanger
<cac:PartyTaxScheme>
   <cbc:CompanyID>NL123436771B01
   </cbc:CompanyID>
   <cac:TaxScheme>
       <cbc:ID>VAT</cbc:ID> 
   </cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme> 

6. KvK-gegevens van de ontvanger
<cac:PartyLegalEntity>
   <cbc:RegistrationName>Efficient Den Haag BV</cbc:RegistrationName>
   <cbc:CompanyID schemeID="0106">87654321</cbc:CompanyID>
</cac:PartyLegalEntity>

7. Contactgegevens ontvanger
<cac:Contact>
   <cbc:Name>[value]</cbc:Name>
   <cbc:Telephone>070-111111</cbc:Telephone>
   <cbc:ElectronicMail>facturen@efficientdenhaagbv.nl</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>Onerzoeksbureau GBNED