UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL Binnenlandse BTW, Uitwerking BTW bij factuurtoeslagen en -korting.

Dit is een uitbreiding op het voorgaande voorbeeld "UBL Binnenlandse BTW, Tarieven exclusief BTW". Het voorgaande voorbeeld is nu uitgebreid met een factuurtoeslag van 7,50 verzendkosten en een factuurkorting van 5% over het netto totaal van de factuurregels. 

De factuur ziet er (verkort) als volgt uit:

Omschrijving aantal prijs bedrag BTW
Dienst/product A 1 25,25 25,25 H
Dienst/product A 2 25,25 50,50 H
Dienst/product B 1 10,55 10,55 L
Factuurkorting 5% over 86,30 -4,32  
Verzendkosten 7,50  
Totaal exclusief BTW   89,48  
 6% BTW over 10,94    0,66  
 21% BTW over 78,54  16,49  
 Factuurbedrag      106,63  

 
Fiscaal gezien moet over verzendkosten dezelfde BTW in rekening worden gebracht als de goederen. In dit geval moeten de verzendkosten qua BTW dus gesplitst worden naar een deel belast met 21% en een deel belast met 6%. Deze zelfde berekeningswijze geldt feitelijk voor de factuurkorting.  

Bovenstaande wordt als volgt in 5 stappen een UBL-factuur opgenomen:

Stap 1: BTW-nummer van de afzender opgeven
Ongewijzigd als voorgaande voorbeeld.

Stap 2: Juiste BTW-regime opgeven
Er is sprake van zowel Hoog als Laag tarief BTW. 

Dit wordt als volgt binnen UBL opgenomen: 

<cac:TaxTotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">17.15</cbc:TaxAmount>
          <cac:TaxSubtotal>
                 <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">10.94</cbc:TaxableAmount>
                 <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.66</cbc:TaxAmount>
                      <cac:TaxCategory>
                         <cbc:ID>S</cbc:ID>
                       <cbc:Percent>6.00</cbc:Percent>
                            <cac:TaxScheme>
                              <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                            </cac:TaxScheme>
                      </cac:TaxCategory>
             </cac:TaxSubtotal>
        <cac:TaxSubtotal>
                 <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">78.54</cbc:TaxableAmount>
                 <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">16.49</cbc:TaxAmount>
                      <cac:TaxCategory>
                         <cbc:ID>S</cbc:ID>
                       <cbc:Percent>21.00</cbc:Percent>
                            <cac:TaxScheme>
                              <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                        </cac:TaxScheme>
               </cac:TaxCategory>
        </cac:TaxSubtotal>
 </cac:TaxTotal>

Stap 3: Factuurtotaal samenstellen
Voor de BTW in elk geval de volgende elementen: 

<cac:LegalMonetaryTotal>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">86.30</cbc:LineExtensionAmount> 
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">89.48</cbc:TaxExclusiveAmount>
    <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">106.63</cbc:TaxInclusiveAmount>
    <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="EUR">4.32</cbc:AllowanceTotalAmount>
    <cbc:ChargeTotalAmount currencyID="EUR">7.50</cbc:ChargeTotalAmount>
    <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">106.63</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>

Let op:
<LineExtensionAmount> wijkt nu dus af van <TaxExclusiveAmount>  door de gehanteerde  factuurkorting en verzendkosten die nu apart zijn vermeld via <AllowanceTotalAmount> en <ChargeTotalAmount>.

Stap 4: Factuurregel(s) samenstellen
In relatie tot de BTW wordt het volgende element meegegeven bij een factuurregel:
- ClassifiedTaxCategory (BTW categorie, zowel code als percentage)

<cac:InvoiceLine>

<cac:Item>

cac:ClassifiedTaxCategory>
  <cbc:ID>S</cbc:ID>
  <cbc:Percent>21.00</cbc:Percent>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>

</cac:InvoiceLine>

Stap 5: Factuurkorting- en toeslag vermelden
Zowel de factuurkorting als de factuurtoeslag wordt uitgesplitst opgenomen per BTW-percentage. Dat levert de volgende (aanzienlijke) codering op, bestaande uit 4 delen:

<cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>Factuurkorting (BTW laag)</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="EUR">0.53</cbc:Amount>
    <cac:TaxCategory>
        <cbc:ID>S</cbc:ID>
        <cbc:Percent>6</cbc:Percent>
        <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

<cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>Factuurkorting (BTW hoog)</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="EUR">3.79</cbc:Amount>
    <cac:TaxCategory>
        <cbc:ID>S</cbc:ID>
        <cbc:Percent>21</cbc:Percent>
        <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

<cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>Verzendkosten (BTW laag)</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="EUR">0.92</cbc:Amount>
    <cac:TaxCategory>
        <cbc:ID>S</cbc:ID>
        <cbc:Percent>6</cbc:Percent>
        <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

<cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>Verzendkosten (BTW hoog)</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="EUR">6.58</cbc:Amount>
    <cac:TaxCategory>
        <cbc:ID>S</cbc:ID>
        <cbc:Percent>21</cbc:Percent>
        <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

Let op:
Bij de factuurkorting is <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> ingevuld.
Bij de verzendkosten is <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator> ingevuld.
Bedragen in alle gevallen dan positief bij een normale factuur. Onerzoeksbureau GBNED