UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, afleveradres (Delivery)

[0..n] Delivery; afleveradres.
[0..1] EU-N

Achtereenvolgens kan desgewenst opgegeven worden:
1. [0..1] ActualDeliveryDate; Afleverdatum. 

2. [0..1] DeliveryLocation; Afleverlocatie identificatie. Bijvoorbeeld als GLN-nummer aanwezig.
             [0..1] ID; Met optioneel SchemeID volgens ISO 6523 ICD code.

3. [0..1] Adress; Afleverlocatie adres.
Met elementen:
- [0..1] StreetName; straat.
- [0..1] AdditionalStreetName. 
- [0..1] CityName; woonplaats.
- [0..1] PostalZone; postcode.
- [0..1] CountrySubentity; provincie. Niet gebruikelijk in Nederland.
- [0..*] AddressLine; een of meer aanvullende adresregels.
  [0..1] EU-N
           [1..1] Line; aanvullende adresregel
- [0..1] Country; landcode. 
  [1..1] EU-N

NLCIUS
Het ontvangende systeem zal doorgaans niets doen met adresgegevens.

Gebruik aanvullende adresgegevens wordt afgeraden.
Gebruik provincie wordt afgeraden.
  
4. [1.1] DeliveryParty; Naam van de partij waar de goederen afgeleverd worden;
   
          [0..n] Partyname; Naam van de afzender.
             [1..1] EU-N
             Met element: 
             - [1..1] Name.

 

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBLNL is dit als volgt:

<cac:Delivery>

<cbc:ActualDeliveryDate>2015-02-16</cbc:ActualDeliveryDate>

      <cac:DeliveryLocation>
           
            <cbc:ID schemeID='[SchemeID]' schemeAgencyID='[SchemeAgencyID]'>
            [Identifier, should be GLN]
            </cbc:ID>

            <cac:Address>
                <cbc:StreetName>Herengracht 1</cbc:StreetName>
                <cbc:AdditionalStreetName>[Additional Info]</cbc:AdditionalStreetName>
                <cbc:CityName>Den Haag</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>2501AA</cbc:PostalZone>
                <cbc:CountrySubentity>[State or Provence]</cbc:CountrySubentity> 
                <cac:AddressLine>
                         <cbc:Line>Wijk ossehaar</cbc:Line>
                </cac:AddressLine>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode>NL
                    </cbc:IdentificationCode>
                 </cac:Country>
             </cac:Address>

      </cac:DeliveryLocation>

     <cac:DeliveryParty>
        <cac:PartyName>
             <cbc:Name>Coevorden depot UBLKetentest</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
     </cac:DeliveryParty>

</cac:Delivery>Onerzoeksbureau GBNED