Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, aflevercondities

DeliveryTerms is Optioneel.
Hier kan bijvoorbeeld verwezen worden naar de Incoterms van de International Chamber of Commerce (ICC).

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 is dit als volgt:

<cac:DeliveryTerms>
<cbc:SpecialTerms>[Delivery Terms]</cbc:SpecialTerms>
</cac:DeliveryTerms> Onerzoeksbureau GBNED