Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, betalingsmethode (PaymentMeans, waaronder bankrekening afzender)

[0..*] PaymentMeans (betalingsmethode c.q. -instructie) is als volgt onderverdeeld:

NLCIUS:
Door Nederlandse leveranciers verplicht om te vullen in geval van betaling van afnemer naar leverancier. Alle drie mogelijkheden worden ondersteund:
1. Bankoverschrijving (Credit transfer)
2. Credit card betaling (Payment card information)
3. Automatische incasso (Direct debit).

Bij een negatief te betalen bedrag blijft de betekenis van Payee en PaymentInstructions, namelijk die van de betalingsontvanger. De invulling verandert dus van gegevens van de leverancier naar die van de afnemer.

 1. [1..1] PaymentMeansCode; Code betalingsmethode. Name is optioneel. 
  NLCIUS: Alleen gebruiken:
  30: Credit transfer (bankoverschrijving), payment by credit movement of funds from one account to another.
  48: Bank card (creditcard betaling), payment by means of a card issued by a bank or other financial institution.
  49: Direct debit (automatische inasso), the amount is to be, or has been, directly debited to the customer's bank account.
  57: Standing agreement (contractueel vastgelegd - verder niet gespecificeerd), the payment means have been previously agreed between seller and buyer and thus are not stated again.
  58: SEPA credit transfer (SEPA bankoverschrijving), credit transfer inside the Single Euro Payment Area (SEPA) system.
  59: SEPA direct debit (SEPA incasso), direct debit inside the Single Euro Payment Area (SEPA) system.
    
 2. [0..n] PaymentID; Betaingskenmerk. 
  [0..1] EU-N
  Zie ook:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Creditor_Reference 
  - NL-betalingskenmerk.
     
 3. [0..1] CardAccount; Card gegevens.
  Alleen opgeven bij Credit Card betaling (Payment Means code 48)
  Met als elementen:
  [1..1] PrimaryAccountNumberID; nummer van de kaart.
  [1..1] NetworkID; American Express, Master Card, Visa.
  [0..1] HolderName; naam van de kaarthouder. 
   
 4. [0..1] PayeeFinancialAccount; Bankrekening afzender.
           [0..1] ID; IBAN van de begunstigde (PayeeFinancialAccount) opgeven
           [1..1] EU-N
           [0..1] Name; afgeraden door NLCIUS.
           [0..1] FinancialInstitutionBranch; identificatie van de bank. NLCIUS: wordt afgeraden voor SEPA betalingen. 
                    [1..1] ID; Bic code van de bank.   

 5. [0..1] PaymentMandate (direct debet); Automatische incasso
           [0..1] ID; Unieke identificatie toegekend door de begunstigde om te verwijzen naar de machtiging tot automatische incasso.
                          Wordt gebruikt om de Koper vooraf op de hoogte te stellen van een SEPA-incasso.
           [0..1] PayerFinancialAccount
                    [0..1] ID; De (bank)rekening (van de betalende) die moet worden gedebiteerd (afgeschreven) door de automatische
                                   incasso.
                    [1..1] ID; PEPPOL.

In de praktijk wordt meestal alleen 2 (betalingskenmerk) en 4 (bankrekening afzender) opgegeven. Deze laatste wordt altijd geadviseerd op te geven.

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBLNL is dit als volgt:

<cac:PaymentMeans>

1. Code betalingsmethodeEU-N Optioneel
<cbc:PaymentMeansCode name="Sepa credit transfer">58</cbc:PaymentMeansCode>

2. BetaingskenmerkEU-N Optioneel
<cbc:PaymentID>RF261258AB321234</ cbc:PaymentID>

3. Card gegevensEU-N Optioneel
<cac:CardAccount>
   <cbc:PrimaryAccountNumberID>normalizedString</cbc:PrimaryAccountNumberID>
   <cbc:NetworkID>normalizedString</cbc:NetworkID>
   <cbc:HolderName>string</cbc:HolderName>
</cac:CardAccount>

4. Bankrekening afzenderEU-N Optioneel
<cac:PayeeFinancialAccount>
        <cbc:ID>NL23ABNA0123456789</cbc:ID>
        <cbc:Name>Naam rekeninghouder</cbc:Name>
        <cac:FinancialInstitutionBranch>
                 <cbc:ID>ABNANL2A</cbc:ID>
       </cac:FinancialInstitutionBranch>
</cac:PayeeFinancialAccount>

5. Automatische incasso (direct debet); EU-N Optioneel
<cac:AccountingSupplierParty>
   <cac:Party>
       <cbc:EndpointID schemeID="0106">730001</cbc:EndpointID> A)
       <cac:PartyIdentification>
           <cbc:ID>99887766</cbc:ID>  B)
       </cac:PartyIdentification>
       <cac:PartyIdentification>
           <cbc:ID schemeID="SEPA">23123687</cbc:ID> C)
       </cac:PartyIdentification>

<!-- overige UBL codes -->

<cac:PaymentMeans>
     <cbc:PaymentMeansCode name="SEPA direct debit">59</cbc:PaymentMeansCode> D)
     <cbc:PaymentID>payref2</cbc:PaymentID>
     <cac:PaymentMandate>
            <cbc:ID>123456</cbc:ID> E)
            <cac:PayerFinancialAccount>
                  <cbc:ID>DK12328462834823</cbc:ID> F)
            </cac:PayerFinancialAccount>
      </cac:PaymentMandate>
</cac:PaymentMeans>

 1. PEPPOL Adressering conform ISO 6523 ICD code. In dit geval 0106 voor de KVK aanduiding in Nederland.
 2. Identificatie afzender/leverancier.
 3. Incassant ID (uit contract bij de bank) / BT-90 Bank assigned creditor identifier / Crediteur.
 4. name="SEPA direct debit" IS weggelaten bij NLCIUS ** wel handig voor toelichting en kan verder geen kwaad.
 5. Mandaatnummer / BT 89: Mandate reference identifier.
  NLCIUS
  Vooral gebruikt indien de factuur ook als vooraankondiging gebruikt wordt.
 6. Bankrekening betalende partij.


Onerzoeksbureau GBNED