Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, betalingsmethode (PaymentMeans, waaronder bankrekening afzender)

[0..*] PaymentMeans (betalingsmethode c.q. -instructie) is als volgt onderverdeeld:

NLCIUS:
Bij een Nederlandse leverancier moet deze PaymentMeans gevuld worden als de betaling van de afnemer naar de leverancier gaat. Dus in een standaard situatie.

 1. [0..1] PaymentMeansCode; Code betalingsmethode. Name is optioneel. 
  NLCIUS:
   Alleen gebruiken:
  30: Credit transfer (bankoverschrijving), payment by credit movement of funds from one account to another.
  48: Bank card (creditcard betaling), payment by means of a card issued by a bank or other financial institution.
  49: Direct debit (automatische inasso), the amount is to be, or has been, directly debited to the customer's bank account.
  57: Standing agreement (contractueel vastgelegd - verder niet gespecificeerd), the payment means have been previously agreed between seller and buyer and thus are not stated again.
  58: SEPA credit transfer (SEPA bankoverschrijving), credit transfer inside the Single Euro Payment Area (SEPA) system.
  59: SEPA direct debit (SEPA incasso), direct debit inside the Single Euro Payment Area (SEPA) system.
    
 2. [0..1] PaymentID; Betaingskenmerk. 
  Hiervoor wordt de PEPPOL richtlijn gevolgd en aangesloten bij de SEPA referentie. (zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Creditor_Reference)

  The SEPA Creditor Reference is an alphanumeric string composed as follows:
  - The text “RF"
  - A Check Digit of two digits
  - A alphanumeric reference with a maximum of 21 characters
  RF[CC]AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  Example: RF26 1258 AB32 1234 
     
 3. [0..1] CardAccount; Card gegevens. 
  Met als elementen:
  [1..1] PrimaryAccountNumberID; nummer van de kaart.
  [1..1] NetworkID; American Express, Master Card, Visa.
  [0..1] HolderName; naam van de kaarthouder. 
   
 4. [0..1] PayeeFinancialAccount; Bankrekening afzender.
           [0..1] ID; IBAN van de begunstigde (PayeeFinancialAccount) opgeven
           [1..1] PEPPOL
           [0..1] Name; afgeraden door NLCIUS.
           [0..1] FinancialInstitutionBranch; identificatie van de bank. NLCIUS: wordt afgeraden voor SEPA betalingen. 
                    [1..1] ID; Bic code van de bank.   

 5. [0..1] Automatische incasso (direct debet); zie uitwerking hieronder.

In de praktijk wordt meestal alleen 2 (betalingskenmerk) en 4 (bankrekening afzender) opgegeven. Deze laatste wordt altijd geadviseerd op te geven.

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBLNL is dit als volgt:

<cac:PaymentMeans>

1. Code betalingsmethodeEU-N Optioneel
<cbc:PaymentMeansCode name="Sepa credit transfer">58</cbc:PaymentMeansCode>

2. BetaingskenmerkEU-N Optioneel
<cbc:PaymentID>RF261258AB321234</ cbc:PaymentID>

3. Card gegevensEU-N Optioneel
<cac:CardAccount>
   <cbc:PrimaryAccountNumberID>normalizedString</cbc:PrimaryAccountNumberID>
   <cbc:NetworkID>normalizedString</cbc:NetworkID>
   <cbc:HolderName>string</cbc:HolderName>
</cac:CardAccount>

4. Bankrekening afzenderEU-N Optioneel
<cac:PayeeFinancialAccount>
        <cbc:ID>NL23ABNA0123456789</cbc:ID>
        <cbc:Name>Naam rekeninghouder</cbc:Name>
        <cac:FinancialInstitutionBranch>
                 <cbc:ID>ABNANL2A</cbc:ID>
       </cac:FinancialInstitutionBranch>
</cac:PayeeFinancialAccount>

5. Automatische incasso (direct debet); EU-N Optioneel
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cbc:EndpointID schemeID="0106">730001</cbc:EndpointID> A)
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID>99887766</cbc:ID>  B)
</cac:PartyIdentification>
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID schemeID="SEPA">23123687</cbc:ID> C)
</cac:PartyIdentification>
<!-- overige UBL codes -->
<cac:PaymentMeans>
<cbc:PaymentMeansCode name="SEPA direct debit">59</cbc:PaymentMeansCode> D)
<cbc:PaymentID>payref2</cbc:PaymentID>
<cac:PaymentMandate>
<cbc:ID>123456</cbc:ID> E)
<cac:PayerFinancialAccount>
<cbc:ID>DK12328462834823</cbc:ID> F)
</cac:PayerFinancialAccount>
</cac:PaymentMandate>
</cac:PaymentMeans>

 1. PEPPOL Adressering cofnorm ISO 6523 ICD code. In dit geval 0106 voor de KVK aanduiding in Nederland.
 2. Identificatie afzender/leverancier.
 3. Incassant ID (uit contract bij de bank) / BT-90 Bank assigned creditor identifier / Crediteur.
 4. name="SEPA direct debit" IS weggelaten bij NLCIUS ** wel handig voor toelichting en kan verder geen kwaad.
 5. Mandaatnummer / BT 89: Mandate reference identifier.
 6. Bankrekening betalende partij.


Onerzoeksbureau GBNED