UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, betalingsconditie (PaymentTerms)

Betalingsconditie wordt opgegeven via:

[0..*] PaymentTerms
[0..1] EU-N

Bestaat uit element:
[0..1] Note; 
[1..1] PEPPOL

PEPPOL BIS toelichting
In geval dat het verschuldigde bedrag positief is, is de vervaldatum van de betaling of deze betalingsvoorwaarden aanwezig.

NLCIUS
Advies:
Veelal worden inkoopvoorwaarden met betalingscondities gehanteerd. Dit veld wordt dan genegeerd

UBL Ketentest
Advies:
Aanvullend kan ook betalingskorting en kredietbeperking vastgelegd worden via PaymentTerms.

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBLNL is dit als volgt:

<cac:PaymentTerms>
          <cbc:Note>Graag betalen binnen 30 dagen netto.</cbc:Note>
</cac:PaymentTerms>

Naar uitwerking betalingskorting...

Naar uitwerking kredietbeperking...Onerzoeksbureau GBNED