Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, factuurtoeslag en korting (AllowanceCharge)

Via het element ‘AllowanceCharge’ (korting en toeslagen) kunnen op factuurniveau kortingen en toeslagen vastgelegd worden.

Allen optioneel / EU-N Optioneel.

ChargeIndicator bepaalt of sprake is van een toeslag of een korting.
Ingeval van toeslag (Charge) wordt de ChargeIndicator ‘true’.
Als sprake is van een korting (Allowance) moet ‘false’ ingevuld worden.
Let op: Bedragen in beide gevallen dan positief bij een normale factuur.

Onderstaand voorbeeld heeft betrekking op een factuurtoeslag van 10 euro met daarover BTW hoog tarief. 

EU-N toelichting
Hiervoor gelden ook de volgende twee elementen optioneel:
- Rekenfactor numeriek (MultiplierFactorNumeric)
- Basisbedrag waarover toeslag/korting (BaseAmount met valuta aanduiding)
(Rekenfactor maal Basisbedrag = toeslag/korting).

In EU-N is "TaxTotal" niet opgenomen voor Allowance/Charge.
TaxCategory blijft gewoon aanwezig.

De codering van AllowanceChargeReasonCode (optioneel!) verwees naar listID="UNCL4465".
Volgens EU-N wordt verwezen naar aparte codelijsten voor korting en toeslagen, te weten:
- Korting (Allowance) verwijst naar ListID="UNCL 5189".
- Toeslag (Charge) verwijst naar ListID="UNCL 7161".

EU-N uitleg algemeen

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 / EU-N is dit als volgt:

Verkorte versie:

<cac:AllowanceCharge>
   <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>        
   <cbc:AllowanceChargeReason>Toeslag bijdrage factuurkosten</cbc:AllowanceChargeReason>
   <cbc:Amount currencyID="EUR">10</cbc:Amount>
   <cac:TaxCategory>
           <cbc:ID>S</cbc:ID>
           <cbc:Percent>21</cbc:Percent>
           <cac:TaxScheme>
                   <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
           </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

Uitgebreide versie:

<cac:AllowanceCharge>
   <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>        
   <cbc:AllowanceChargeReasonCode schemeID="UNCL 7161" listAgencyID="6">ZZZ
   </cbc:AllowanceChargeReasonCode>
   <cbc:AllowanceChargeReason>Toeslag bijdrage factuurkosten</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:MultiplierFactorNumeric>1</cbc:MultiplierFactorNumeric>
   <cbc:Amount currencyID="EUR">10</cbc:Amount>
    <cbc:BaseAmount currencyID="EUR">100</cbc:BaseAmount>
   <cac:TaxCategory>
           <cbc:ID>S</cbc:ID>
           <cbc:Percent>21</cbc:Percent>
           <cac:TaxScheme>
                   <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
           </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

Een uitgebreider voorbeeld van factuurtoeslag en -korting en meerdere BTW-percentages is opgenomen bij het UBL factuurscenario "UBL Binnenlandse BTW, Uitwerking BTW bij factuurtoeslagen en -korting.". Onerzoeksbureau GBNED