UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, factuurtoeslag en korting (AllowanceCharge)

Via het element [0..*] AllowanceCharge (korting en toeslagen) kunnen op factuurniveau kortingen en toeslagen vastgelegd worden.

 1. [1..1] ChargeIndicator; bepaalt of sprake is van een toeslag of een korting.
  Ingeval van toeslag (Charge) wordt de ChargeIndicator ‘true’.
  Als sprake is van een korting (Allowance) moet ‘false’ ingevuld worden.
  Let op: Bedragen in beide gevallen dan positief bij een normale factuur.

  Onderstaand voorbeeld heeft betrekking op een factuurtoeslag van 10 euro met daarover BTW hoog tarief. 
    
 2. [0..1] AllowanceChargeReasonCode; korting- of toeslagcode. 
  Deze codering verwees vroeger (UBL SI 1.2 en ouder) naar listID="UNCL4465".
  PEPPOL BIS
  Er wordt verwezen naar aparte codelijsten voor korting en toeslagen, te weten:
  - Korting (Allowance) verwijst naar ListID="UNCL 5189".
  - Toeslag (Charge) verwijst naar ListID="UNCL 7161".
  NLCIUS
  Deze code is volgens NLCIUS niet aanbevolen. 
  Als gebruikt moet de code dezelfde betekenis hebben als de omschrijving hierna.
    
 3. [0..1] AllowanceChargeReason; toelichting c.q. omschrijving korting of toeslag.
    
 4. [0..1] MultiplierFactorNumeric; rekenfactor (%) voor het basisbedrag. Voor 20% gebruik 20.
  PEPPOL BIS
  Basisbedrag maal Rekenfactor / 100 = Amount (toeslag/korting), zie hierna. 
  Als basisbedrag aanwezig is moet rekenfactor ook aanwezig zijn.
     
 5. [1..1] Amount; bedrag van de korting of toeslag. Met currencyID (verplicht); valuta aanduiding, meestal "EUR".
  NLCIUS
  Toelichting:
  Exclusief BTW.  
     
 6. [0..1] BaseAmount; basisbedrag voor de korting of toeslag. Met currencyID (verplicht); valuta aanduiding, meestal "EUR".
  PEPPOL BIS
  Moet worden afgerond op maximaal 2 decimalen.
  Basisbedrag maal Rekenfactor / 100 = Amount (toeslag/korting), zie hierna. 
  Als rekenfactor aanwezig is moet basisbedrag ook aanwezig zijn.
     
 7. [0..*] TaxCategory; BTW regime
  [1..1] EU-N
  Met de elementen:
  - [0..1] ID; BTW code . in de meeste gevallen de "S" van Standard. Zie uileg UBL en BTW.
  - [1..1] EU-N
  - [0..1] Percent; BTW percentage. 20% opgeven als 20.
  - [1..1] TaxScheme; aanduiding BTW
              [1..1] ID; altijd invullen "VAT". Zie uitleg UBL en BTW.

NLCIUS toelichting
Advies: pas bij facturen met factuuregels met verschillende BTW percentages het hoogst op de factuur voorkomende BTW percentage toe voor een toeslag op header.
Zie onze uitwerking bij korting/toeslag met meerdere BTW percentages.

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBLNL is dit als volgt:

Verkorte versie:

<cac:AllowanceCharge>
   <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>        
   <cbc:AllowanceChargeReason>Toeslag bijdrage factuurkosten</cbc:AllowanceChargeReason>
   <cbc:Amount currencyID="EUR">10</cbc:Amount>
   <cac:TaxCategory>
           <cbc:ID>S</cbc:ID>
           <cbc:Percent>21</cbc:Percent>
           <cac:TaxScheme>
                   <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
           </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

Uitgebreide versie:

<cac:AllowanceCharge>
   <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>        
   <cbc:AllowanceChargeReasonCode>ZZZ</cbc:AllowanceChargeReasonCode>
   <cbc:AllowanceChargeReason>Toeslag bijdrage factuurkosten</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:MultiplierFactorNumeric>100</cbc:MultiplierFactorNumeric>
   <cbc:Amount currencyID="EUR">10</cbc:Amount>
    <cbc:BaseAmount currencyID="EUR">10</cbc:BaseAmount>
   <cac:TaxCategory>
           <cbc:ID>S</cbc:ID>
           <cbc:Percent>21</cbc:Percent>
           <cac:TaxScheme>
                   <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
           </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

Een uitgebreider voorbeeld van factuurtoeslag en -korting en meerdere BTW-percentages is opgenomen bij het UBL factuurscenario "UBL Binnenlandse BTW, Uitwerking BTW bij factuurtoeslagen en -korting.". Onerzoeksbureau GBNED