Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, BTW totalen (TaxTotal)

Per factuur wordt via 'TaxTotal' de BTW weergegeven, uitgesplitst per BTW-tarief en met de bijbehorende grondslagen waarover BTW is berekend.

In onderstaand voorbeeld is sprake van een factuur met zowel 6 als 21% BTW. Daarom is de TaxSubtotal sectie tweemaal opgenomen.

EU-N Idem

EU-N uitleg algemeen

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 is dit als volgt:

<cac:TaxTotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">57.30</cbc:TaxAmount> 
     
      <cac:TaxSubtotal>
            <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">220.00</cbc:TaxableAmount>
            <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">13.20</cbc:TaxAmount>  
            <cac:TaxCategory>
                   <cbc:ID>S</cbc:ID>
                   <cbc:Percent>6.00</cbc:Percent> 
                   <cac:TaxScheme>
                       <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                   </cac:TaxScheme>
            </cac:TaxCategory>
      </cac:TaxSubtotal>

      <cac:TaxSubtotal>
            <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">210.00</cbc:TaxableAmount> 
            <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">44.10</cbc:TaxAmount> 
            <cac:TaxCategory>
                   <cbc:ID>S</cbc:ID>
                   <cbc:Percent>21.00</cbc:Percent>
                   <cac:TaxScheme>
                        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                   </cac:TaxScheme>
            </cac:TaxCategory>
     </cac:TaxSubtotal> 

</cac:TaxTotal>

Een uitgebreider voorbeeld van factuurtoeslag en -korting en meerdere BTW-percentages is opgenomen bij het UBL factuurscenario "UBL Binnenlandse BTW, Uitwerking BTW bij factuurtoeslagen en -korting.".

Verder wordt verwezen naar de Wiki UBL en BTW.Onerzoeksbureau GBNED