UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurextensies Nederland

Energie eFactuur

De Energie eFactuur is dé standaard voor elektronisch factureren van partijen in de energiesector naar hun klanten/afnemers. 

De Standaard Energie eFactuur is ontwikkeld vóór en dóór de branche. Initiatiefnemers zijn de drie brancheverenigingen (Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en Vereniging Meetbedrijven Nederland). 

De Energie eFactuur onderscheidt zich van andere standaarden doordat deze eFactuur zich specifiek richt op energie gerelateerde producten of diensten. Hiermee is het mogelijk sectorspecifieke zaken (zoals specificatie van meterstanden) in het factuurbericht mee te nemen. Voor wat betreft alle kern elementen op een factuur (zoals een factuurnummer en factuurdatum) is de aansluiting gevonden met een reeds bestaande standaard op dit gebied:UBL.

Voor wie is het bedoeld?
De energie eFactuur is bedoeld voor aanbieders en (groot)verbruikers van energiediensten. Naarmate het aantal uit te wisselen facturen toeneemt, neemt ook het voordeel van het gebruik van deze standaard toe. De standaard is dus in eerste instantie bedoeld voor energieleveranciers, netbeheerders en meetbedrijven en die leveren aan zakelijke klanten, en voor zakelijke klanten die elektronische facturen willen ontvangen. Ook voor billing service providers die het verzenden, ontvangen en/of verwerken van facturen als dienst aanleveren is deze standaard relevant.

De energie eFactuur is een open standaard. Dit betekent dat de standaard vrij te gebruiken is, maar ook dat iedereen kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling. Deelname betekent sneller inzicht in de laatste ontwikkeling en invloed op de inhoud van de standaard.

Uitgebreide informatie is te vinden op https://energie-efactuur.nl/Onerzoeksbureau GBNED