Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL Binnenlandse BTW, Uitwerking 0% BTW

De website van de Belastingdienst meldt onder andere het volgende over 0% BTW:

  • Goederen waarvoor het 0%-tarief geldt.
    U mag het 0%-tarief toepassen bij de volgende leveringen: goederen die u exporteert, goederen die nog niet zijn ingevoerd, goederen die u levert aan of in een btw-entrepot, de levering en de bevoorrading van schepen en vliegtuigen, visvangst, accijnsgoederen.
       
  • De volgende diensten vallen onder het 0%-tarief: diensten bij import vanuit en export naar niet-EU-landen, internationaal personenvervoer, werkzaamheden aan goederen die uitgevoerd worden naar niet-EU-landen, bemiddeling bij vervoer, opslag en invoer.

Codering voor BTW 0%: 
Volgens UN/EDIFACT 5, UN/ECE 5305; t.b.v. Duty or tax or fee category code:
Z : Zero rated goods, code specifying that the goods are at a zero rate
(zie http://www.unece.org/trade/untdid/d01b/trsd/trsdtax.htm

Uitwerking op factuur:

De factuur ziet er (verkort) als volgt uit:

Omschrijving aantal prijs bedrag BTW
Dienst/product A 1 30,55 30,55 0%
 Factuurbedrag    30,55  

Dit wordt als volgt in een UBL-factuur opgenomen:

Stap 1: BTW-nummer van de afzender opgeven 
Idem als voorbeeld exclusief BTW.

Let op:
Uiteraard voor zover een afzender beschikt over een BTW-nummer.

Stap 2: Juiste BTW-regime opgeven
Dit wordt als volgt binnen UBL opgenomen: 

<cac:TaxTotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxSubtotal>
             <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">30.55</cbc:TaxableAmount>
             <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0</cbc:TaxAmount>
             <cac:TaxCategory>
                   <cbc:ID>Z</cbc:ID>
                   <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
                   <cac:TaxScheme>
                       <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                   </cac:TaxScheme>
             </cac:TaxCategory>
         </cac:TaxSubtotal>
 </cac:TaxTotal>

Stap 3: Factuurtotaal samenstellen

<cac:LegalMonetaryTotal>
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">30.55</cbc:TaxExclusiveAmount> 
    <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">30.55</cbc:TaxInclusiveAmount> 
</cac:LegalMonetaryTotal>

Stap 4: Factuurregel(s) samenstellen
In relatie tot de BTW vrijstelling worden de volgende elementen meegegeven:

<cac:InvoiceLine>
   <cac:Item>
           <cac:ClassifiedTaxCategory>
                     <cbc:ID>Z</cbc:ID>
                     <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
                      <cac:TaxScheme>
                             <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                      </cac:TaxScheme>
            </cac:ClassifiedTaxCategory>
    </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>Onerzoeksbureau GBNED