Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, begunstigde factuur (PayeeParty)

[0..1] PayeeParty; van belang als er een andere begunstigde is voor de factuur.
Bijvoorbeeld een factoring maatschappij.

Opgegeven worden dan de naam van de begunstigde, een identificatie en een officiële registratie, zoals een KvK-nummer.

 1. [0..n] PartyIdentification; Identificatie van de begunstigde.
  [0..1] EU-N
  Met element:
  - [1..1] ID; Met optioneel [0..1] SchemeID volgens ISO 6523 ICD code
  PEPPOL BIS toelichting:
  Identificatie van de begunstigde of door de bank toegewezen crediteur-ID.
  Dit element wordt gebruikt voor zowel de identificatie van de begunstigde, of de unieke bankreferentie-identificatie van de begunstigde (toegewezen door de bank van de begunstigde). Gebruik voor identificatie van de begunstigde de ICD-codelijst, voor de SEPA-bank toegewezen crediteurreferentie, gebruik SEPA.

  SchemeID:
  Aan begunstigde of bank toegewezen crediteur-ID identificatieschema-ID
  De identificatieschema-ID van de begunstigde-ID. Voor aan de bank toegewezen crediteur-ID (BT-90) MOET de waarde "SEPA" zijn
   
 2. [0..1] Partyname; Naam van de begunstigde.
  [1..1] EU-N
  Met element: 
  - [1..1] Name.
    
 3. [0..*] PartyLegalEntity. KvK of OIN gegevens van de begunstigde.
  [0..1] EU-N
  Met element:
  - [0..1] CompanyID; KvK-of OIN-nummer van de gegunstigde. Met optioneel [0..1] SchemeID volgens ISO 6523 ICD code
  - [1..1] EU-N

  PEPPOL BIS
  Juridische identificatie van de begunstigde Een identificatie die is uitgegeven door een officiële registrator die de begunstigde identificeert als een rechtspersoon of persoon.

  NLCIUS:

  Voor Nederlandse leveranciers verplicht specificeren van KvK of OIN.
  Eén van de volgende codes uit de ISO 6523 lijst van organisatieidentificatieschema's:
  KvK: 0106
  OIN: 0190.  

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBLNL is dit als volgt:

<cac:PayeeParty>
<cac:PartyIdentification>
   <cbc:ID schemeID="0106">88765400</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>
<cac:PartyName>
   <cbc:Name>Betaalholding</cbc:Name>
</cac:PartyName>
<cac:PartyLegalEntity>
   <cbc:CompanyID schemeID="0106">88765400</cbc:CompanyID>
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:PayeeParty>Onerzoeksbureau GBNED