Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, Fiscale entiteit afzender (TaxRepresentativeParty)

De volgende onderdelen zijn in UBL ondergebracht onder <TaxRepresentativeParty>:

 1. Naam van de belasting entiteit van de afzender; Optioneel / EU-N verplicht.
       
 2. BTW-nummer; Optioneel / EU-N verplicht.

 3. Postadres van de afzender; Optioneel / EU-N verplicht
  Met elementen als straat, postcode, woonplaats en landcode.
  Alleen de elementen die van belang zijn vullen, de andere elementen weglaten.
  EU-N: Landcode altijd vullen.

Toelichting EU-N:
Bovenstaande items zijn alleen verplicht als TaxRepresentativeParty aanwezig is. Anders allen weglaten.

EU-N uitleg algemeen

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 is dit als volgt: 

<TaxRepresentativeParty>

1. Naam van de belastingentiteit afzender
<cac:PartyName>
       <cbc:Name>UBL Ketentest fiscaal BV</cbc:Name>
</cac:PartyName>

2. BTW-gegevens van belastingentiteit
<cac:PartyTaxScheme>
   <cbc:CompanyID>NL123456789B01
   </cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
       <cbc:ID>VAT</cbc:ID> 
   </cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme> 

3. Postadres van de belastingentiteit
<cac:PostalAddress>
   <cbc:StreetName>Berend Slingenbergstraat 9</cbc:StreetName>
   <cbc:AdditionalStreetName>[Additional Streat Name Info]</cbc:AdditionalStreetName>
   <cbc:CityName>Coevorden</cbc:CityName>
   <cbc:PostalZone>7742KD</cbc:PostalZone> 
   <cbc:CountrySubentity>[Staat of provincie]</cbc:CountrySubentity>
   <cac:AddressLine>
       <cbc:Line>Wijk ossehaar</cbc:Line>
   </cac:AddressLine> 

   <cac:Country>
      <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2" listAgencyID="6">NL 
      </cbc:IdentificationCode>
   </cac:Country>
</cac:PostalAddress> 

</TaxRepresentativeParty>Onerzoeksbureau GBNED