UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, Fiscale entiteit afzender (TaxRepresentativeParty)

Wanneer de factuur is gestuurd door (een buitenlandse) organisatie A, maar organisatie A laat zich in Nederland vertegenwoordigen door een fiscaal vertegenwoordiger, dan worden de gegevens van die fiscaal vertegenwoordiger vermeld in de Seller Tax Representative Party. In UBL is dit laatste de TaxRepresentativeParty die hieronder is uitgewerkt.

[0..1] TaxRepresentativeParty.

 1. [0..n] Partyname; Naam van de fiscaal vertegenwoordiger.
  [1..1] EU-N
  Met element: 
  - [1..1] Name.Naam van de fiscaal vertegenwoordiger. 

 2. [1..1] PostalAdress; Postadres van de ontvanger;
  Met elementen:
  - [0..1] StreetName; straat.
    [1..1] NLCIUS; verplicht als leverancier in NL ien fiscaal vertegenwoordiger in NL.
  - [0..1] AdditionalStreetName. 
  - [0..1] CityName; woonplaats.
    [1..1] NLCIUS; verplicht als leverancier in NL ien fiscaal vertegenwoordiger in NL.
  - [0..1] PostalZone; postcode.
    [1..1] NLCIUS; verplicht als leverancier in NL ien fiscaal vertegenwoordiger in NL.
  - [0..1] CountrySubentity; provincie. Niet gebruikelijk in Nederland.
  - [0..*] AddressLine; een of meer aanvullende adresregels.
    [0..1] EU-N.
             [1..1] Line; aanvullende adresregel
  - [1..1] Country; landcode.

  PEPPOL BIS
  Er moeten voldoende onderdelen van het adres worden gevuld om aan de wettelijke eisen te voldoen.

  NLCIUS:
  Volgens de Belastingdienst moeten addressen zo compleet mogelijk zijn. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende. Het ontvangende systeem zal doorgaans niets doen met adresgegevens

  Gebruik aanvullende adresgegevens wordt afgeraden.
  Gebruik provincie wordt afgeraden.
    
 3. [0..*] PartyTaxScheme; BTW-gegevens van de fiscaal vertegenwoordiger.
  [1..1] EU-N
  Met elementen:
  - [0..1] CompanyID; KvK-nummer van de afzender. Met optioneel SchemeID volgens ISO 6523 ICD code
    [1..1] EU-N
  - [0..n] TaxScheme; aanduiding VAT.
    [1..1] EU-N
             [1..1] ID; aanduiding altijd "VAT".

 

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBLNL is dit als volgt: 

<TaxRepresentativeParty>

1. Naam van de fiscaal vertegenwoordiger
<cac:PartyName>
       <cbc:Name>UBL Ketentest fiscaal BV</cbc:Name>
</cac:PartyName>

2. Postadres van de belastingentiteit
<cac:PostalAddress>
   <cbc:StreetName>Berend Slingenbergstraat 9</cbc:StreetName>
   <cbc:AdditionalStreetName>[Additional Streat Name Info]</cbc:AdditionalStreetName>
   <cbc:CityName>Coevorden</cbc:CityName>
   <cbc:PostalZone>7742KD</cbc:PostalZone> 
   <cbc:CountrySubentity>[Staat of provincie]</cbc:CountrySubentity>
   <cac:AddressLine>
       <cbc:Line>Wijk ossehaar</cbc:Line>
   </cac:AddressLine> 
   <cac:Country>
      <cbc:IdentificationCode>NL 
      </cbc:IdentificationCode>
   </cac:Country>
</cac:PostalAddress> 

3. BTW-gegevens van belastingentiteit
<cac:PartyTaxScheme>
   <cbc:CompanyID>NL123456789B01
   </cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
       <cbc:ID>VAT</cbc:ID> 
   </cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>

</TaxRepresentativeParty>Onerzoeksbureau GBNED