UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Validatie en test UBL Factuur

UBL validatie- en testservices

Het valideren van een UBL-factuur is van wezenlijk belang. In de regel bestaat een validatie uit de volgende stappen:

 1. Controle op geldigheid van het XML-document; ook wel well-formed genoemd;
  Kent bijvoorbeeld elk XML-element een aanvangs- en een sluittag. Bijvoorbeeld factuurnummer via ID-element:
  <cbc:ID>20160001</cbc:ID>
   
 2. Controle op basis van de XML (het XSD-schema); Het XSD-schema wordt gebruikt voor het beschrijven van de structuur van een XML-bestand. Zo kun je bijvoorbeeld vastleggen dat een factuur precies één factuurnummer moet bevatten (1:1) of meerdere regels kan bevatten (0:N).
  Ook kun je aangeven uit welk formaat (bijvoorbeeld jjjj-mm-dd) de factuurdatum opgebouwd moet zijn.
   
 3. Controle op juistheid van semantische regels (schematron genoemd); bijvoorbeeld het aansluiten totaal factuurregels met totaal exclusief BTW van de totale factuur.

Vanuit de UBL Ketentest wordt de volgende validatie service aanbevolen:

 1. Npa Test Tool; door NPa en gebaseerd op NLCIUS en SI UBL 2.0

  Nadat een UBL-bestand is gekozen wordt automatisch validatie uitgevoerd op basis van SI UBL 2.0 / NLCIUS.
  Hiernaast kunnen andere rule sets gekozen worden. 
  Vanuit de UBL Ketentest ondersteunen wij daar ook de volgende rule set:

  - CEN TCT434 / EN-16931 UBL (Europese norm - basis).
  (Onderwater wordt de CustomizationID vervangen).

  Naast het valideren van de UBL kan met de Npa Test Tool getest worden of het versturen van facturen via het Peppol-netwerk correct verloopt.
      
 2. BIS2 Document Validation, door Philip Helger; een online validatieservice die meerdere UBL standaarden valideert.

  Vanuit de UBL Ketentest ondersteunen wij daar de volgende rule sets:

  a) EN 16931 UBL Invoice 1.3.0;
  b) Simplerinvoicing Invoice 2.0; gebaseerd op SI / PEPPOL specificaties.

 3. Peppol and XML Document Validator, door Ecosio.

  Idem als hiervoor.

Andere rule sets worden NIET (meer) ondersteund door de UBL Ketentest en leiden niet (meer) tot UBL Ready.

 Onerzoeksbureau GBNED