Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Validatie UBL Factuur

UBL validatieservices

Het valideren van een UBL-factuur is van wezenlijk belang. In de regel bestaat een validatie uit de volgende stappen:

  1. Controle op geldigheid van het XML-document; ook wel well-formed genoemd;
  2. Controle op juistheid van schematron regels; bijvoorbeeld verplichte elementen.
    Hier wordt onderscheid gemaakt tussen errors en warnings.
  3. Eventueel aanvullende controles.

Vanuit de UBL Ketentest wordt de volgende validatie service aanbevolen:

BIS2 Document Validation, door Philip Helger; een online validatieservice die meerdere UBL standaarden valideert.
In elk geval validatie volgens EN 16931. Maar bijvoorbeeld ook volgens OpenPeppol.Onerzoeksbureau GBNED