Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL afwijkingen (CIUS en extensies) EU

EN 16931 en afwijkingen hierop binnen de EU (CIUS en extensies)

Bij de Europese factuur standaard EN 16931 wordt gesproken over CIUS & Extensies

CIUS
Gebruikerspecificaties (CIUS - Core Invoice Usage Specifications): De mogelijkheid om inperkingen te doen op de norm door optionele velden van de basisfactuur verplicht te stellen of door een specifieke invulling te eisen van de optionele velden. Dit kan per land of (groep) ontvanger(s) bepaald worden. Rekening houden met CIUS is verplicht voor de afzender.

Extensies
Uitbreiding van de basis – bilateraal of sectorgewijs overeen te komen.
Rekening houden met Extensies is niet verplicht voor de afzender.

CIUS & Extensies brengen wel uitzonderingen op de standaard met zich mee. In de praktijk kunnen er dan meerdere (in het ergste geval vele) afwijkingen ontstaan op EN 16931.

Vanuit de Europese Commissie is een gemeenschappelijk overzicht aanwezig van EU CIUS en extensies, te weten:
Community-driven Registry of CIUS (Core Invoice Usage Specifications) and Extensions.

 

Nederland
Expliciet wordt verwezen naar de NLCIUS waar het gaat om inperkingen van de basis in Nederland.

En vanuit Nederland is een extensie voorgesteld voor toepassing van de "G-rekening".
(Een mogelijke oplossing is in geval van G-rekening een tweetal facturen te sturen).Onerzoeksbureau GBNED