Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Wiki Functionaliteit boekhoudsoftware

Wiki Functionaliteit boekhoudsoftware > Modules binnen boekhoudsoftware

Rekening courant en boekhoudsoftware

Een Rekening Courant functie (RC) binnen boekhoudsoftware is lang niet altijd aanwezig. In de regel komen we dan terecht bij de boekhoudpakketten voor grote(re) ondernemingen. Bij een rekening courant wordt meestal gedacht aan ondernemingen (of bijvoorbeeld afdelingen) die tot een zelfde concern behoren. We hebben het dan feitelijk voor een deel over intercompany transacties. Of denk aan een rekening courant van een bedrijf met een of meerdere aandeelhouders. Maar een rekening courant kan net zo goed betrekking hebben op een organisatie en bepaalde relaties daarvan. Zoals een verzekeringsmaatschappij met agenten of een inkooporganisatie met haar leden. In voorkomende situaties kan een rekening courant functie binnen boekhoudsoftware uitkomst bieden.

 

De volgende eigenschappen zijn van belang bij een rekening courant functie binnen boekhoudsoftware:

 • Is rekening courant tussen administraties mogelijk? Hier hebben we het dan over de hiervoor genoemde ondernemingen (of bijvoorbeeld afdelingen) die tot een zelfde concern behoren. In plaats van elkaar facturen sturen en deze steeds individueel betalen kan een rekening courant functie zorgen voor minder administratieve handeling, met name op het gebied van betalingsverkeer. Het kan hier gaan om zelfstandige werkmaatschappijen die bijvoorbeeld onder dezelfde holding vallen of een bedrijf en haar aandeelhouders waarvan de administraties ook aanwezig zijn.

  Ook bij een rekening courantfunctie zijn er meerdere oplossingen denkbaar binnen boekhoudsoftware, zoals:
  Het koppelen van grootboekrekeningen rekening courant tussen verschillende bedrijven. Zo kan een privé opname of storting door een aandeelhouder geboekt worden via de rekening courant rekeningen. Stel een aandeelhouder neemt 500 euro privé op vanuit het bedrijf, dan leidt dat tot de volgende boekingen:

  Binnen de administratie van het bedrijf
  Rekening courant aandeelhouder A   500,00 (debet)
  Kas                                                     500,00 (credit) 

  Binnen de administratie van de aandeelhouder
  Rekening courant aandeelhouder A   500,00 (credit)
  Kas                                                     500,00 (debet)

  Een dergelijk basis constructie met één aandeelhouder kan ook eenvoudig opgelost worden door.binnen de administratie zelf, zonder koppeling met een aparte administratie van de aandeelhouder. De grootboekrekening "Rekening courant aandeelhouder" geeft dan precies het saldo weer wat betreffende aandeelhouder tegoed heeft of nog moet storten. In geval van meerdere aandeelhouders kan dan met kostenplaatsen of een andere boekingsdimensie gewerkt worden. Elke aandeelhouder heeft dan een eigen kostenplaats of boekingsdimensie.
 • Is rekening courant tussen administraties in verschillende valuta mogelijk? Het is de bedoeling dat er steeds omgerekend wordt tussen betreffende valuta.

 • Is rekening courant mogelijk met relaties? Bijvoorbeeld debiteuren of crediteuren waarmee een rekening courantverhouding bestaat. Denk bijvoorbeeld aan een verzekeringsorganisatie met agenten. In dit geval is sprake van en rekening courant met een relatie die zowel debiteur als crediteur kan zijn. Aandachtspunten hierbij zijn:
  - Geen aparte rekeningoverzicht of aanmaning sturen aan alleen de debiteur;
  - Geen aparte betaalopdracht sturen aan de crediteur;
  - Geen aparte incasso opdracht sturen aan de debiteur;
  - Een rekeningovericht per relatie (debiteuren- en crediteurenposten) is prima en geeft het RC-saldo weer;
  - Afgesproken moet worden wie uiteindelijk het saldo (bijvoorbeeld eind van het boekjaar) wegwerkt door betaling.

  Elkaar elektronisch facturen zenden is wel van toepassing om telkens inzicht te hebben in het actuele rekening courant saldo.

 • Is rekening courant met relaties mogelijk in verschillende valuta? Ook hier is het de bedoeling dat er steeds omgerekend wordt tussen betreffende valuta.

 • Zijn er overige vormen van rekening courant aanwezig in het pakket? Zo ja, specificeren welke. Mogelijk dat bepaalde softwarepakketten voorzien in het administrateren van overige rekening courant vormen.

Specifiek

Eenmanszaak
De hiervoor genoemde eigenschap "rekening courant mogelijk met relaties" zou in principe ook kunnen gelden voor een eenmanszaak (in veel gevallen een zzp'er zonder personeel, hoewel dat laatste zeker wel mogelijk is) die meerdere relaties heeft. Maar dan hebben we het over een hoge uitzondering. Derhalve wordt een rekening courant functie is boekhoudsoftware voor een eenmanszaak niet verwacht.

Een eenmanszaak kan wel een soort van rekening courant hebben met de eigenaar. Het gaat hierbij om privé opnames en privé stortingen. In de praktijk worden hiervoor een of enkele aparte grootboekrekeningen opgenomen binnen de administratie van de eenmanszaak (al dan niet zijnde zzp'er). Bij het bepalen via de fiscale winst op basis een vermogensvergelijking (vermogen einde jaar minus vermogen begin van het jaar) moet nog rekenig gehouden worden met de hiervoor genoemde privé onttrekkingen (de hiervoor genoemde privé opname, maar bijvoorbeeld ook goederen voor eigen gebruik) en privé stortingen. En daar kunnen deze rekeningen prima voor gebruikt worden, waarbij de historie per rekening inzicht biedt in de individuele transacties.

VOF
Bij een Vennootschap onder Firma (VOF) doet zich een zelfde situatie voor. Gaat het om bijvoorbeeld twee vennoten dan kan gebruik gemaakt worden als een zelfde constructie als hiervoor. Maar nog beter is (ook ingeval meerdere vennoten) om betreffende rekeningen (of soortgelijke grootboekrekeningen) uit te splitsen naar kostenplaatsen (of andere aanwezige boekingsdimensie), zijde de betreffende vennoten. In dit laatste geval is feitelijk sprake van een vennotenadministratie die opgelost is door de inzet van analytisch boekhouden. Dit levert als voordeel op dat je niet voor elke vennoot meerdere grootboekrekeningen nodig hebt en dat je erg flexibel bent in het inrichten. Een nieuwe vennoot kan dan eenvoudig toegevoegd worden in de administratie. 

Er bestaat zelfs boekhoudsoftware die vennoten al als een aparte boekingdimensie hebben opgenomen. DIe hebben het goed begrepen in elk geval.
 


Thema Boekhoudsoftware

Met opvragen boekhoudsoftware, laatste nieuws en artikelen.
Naar Thema Boekhoudsoftware...
    

Gids boekhoudsoftware

De Gids boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor:
1.ZZP'ers en klein MKB;
2.Middelgrote bedrijven (MKB);
3.Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).
Naar opvragen gratis Gids boekhoudsoftware...
  

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.


WIKI suggesties
Suggesties om deze WIKI boekhoudsoftware te verbeteren kunnen gemaild worden aan redactie@softwarepakketten.nl


Onerzoeksbureau GBNED