Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Wiki Functionaliteit boekhoudsoftware

Wiki Functionaliteit boekhoudsoftware > Modules binnen boekhoudsoftware

Vreemde valuta, cryptocurrency en boekhoudsoftware

SInds de overgang naar de Euro is het aantal boekhoudpakketten dat vreemde valuta ondersteunt afgenomen. Dat neemt niet weg dat voor internationaal opererende bedrijven vreemde valuta functionaliteit van wezenlijk belang is. Daarnaast zijn de cryptocurrency nog steeds aan een opmars bezig. Deze cryptocurrency moeten ook verwerkt worden in de boekhouding en dus moet boekhoudsoftware er rekening mee houden. Cryptocurrency kunnen beschouwd worden als een valuta en daarmee opgenomen worden in een vreemde valuta administratie.

Cryptocurrency
De bitcoin, en inmiddels de nodige andere cryptocurrency, ook wel altcoins genoemd, zijn gebaseerd op blockchain. De vraag is hoe deze cryptocurrency verwerkt worden in de boekhouding? Cryptocurrency kunnen we beschouwen als vreemde valuta in de boekhouding. Een kenmerk van cryptocurrency is dat sprake is van sterk wisselende koersen, maar dat is niet anders dat sommige vreemde valuta's. Inmiddels kennen we elekronisch bankieren, waarbij bankafschriften automatisch verwerkt worden in de boekhouding. Geldt dit laatste ook voor betaaltransacties die we doen in cryptocurrency?  

Liquide middelen of toch voorraad?
Interessant is dat er discussie gaande is of fiscaal gezien sprake is van geldmiddelen als het gaat om cryptocurrency, zoals op een bankrekening al dan niet in vreemde valuta of dat sprake is van voorraad. Fiscaal gezien is er nog te weinig wetgeving over cryptocurrency. In relatie tot vermogen meldt de Belastingdienst dat bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen vallen onder overige bezittingen. Aanvullend meldt de Belastingdienst: "U kunt deze virtuele betaalmiddelen alleen gebruiken als betaalmiddel op internet. U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte".

Als er meer duidelijkheid is over dit laatste horen we dat graag en zullen deze WIKI boekhoudsoftware daarop aanpassen. 

Kenmerken en eigenschappen
De volgende eigenschappen kunnen voor vreemde valuta administratie van belang zijn binnen boekhoudsoftware:

 • Is vreemde valuta binnen de boekhoudsoftware mogelijk voor debiteuren en crediteuren? In verreweg de meeste gevallen zal met vreemde valuta gewerkt worden als een ondernemer te maken heeft met leveranciers buiten de EURO-zone. In die gevallen is het aannemelijk dat leveranciers in een andere valuta dan de Euro factureren. Gaat het om een of slechts enkele facturen per jaar dan is handmatig omrekenen van de vreemde valuta meestal geen probleem. Als sprake is van veel inkomende facturen in vreemde valuta kan een vreemde valuta administratie uitkomst bieden. Ook als sprake is van de nodige verkoopfacturen in vreemde valuta (denk aan export) kan een vreemde valuta administratie utkomst bieden. Betreffende inkomende- en uitgaande  facturen worden dan geregistreerd in betreffende valuta en in lokale valuta (we veronderstellen de Euro). 

 • Is vreemde valuta binnen de boekhoudsofware mogelijk per grootboekrekening? Een bekend voorbeeld hiervan zijn een of meerdere bankrekeningen die in een vreemde valuta worden bijgehouden. Per grootboekrekening is het dan de bedoeling een valutacode op te geven waarin betreffende rekening wordt behouden (naast de lokale valuta).

 • Kent het boekhoudpakket andere boekingsdimensies voor vreemde valuta? Zo ja, specificeren welke dimensies. Hiervoor is gesproken over meerdere grootboekrekeningen voor het bijhouden van vreemde valuta. Misschien wilt u wel vreemde valuta bijhouden per een andere boekingsdimensie.

 • Zijn de (wissel)koersen per ingangsdatum vast te leggen? Als je als internationele organisatie een uitgebreid cashmanagement hebt zal sprake zijn van dagkoersen. Deze moeten dan wel geregistreerd kunnen worden binnen het boekhoudpakket of, nog mooier, automatisch beschikbaar zijn.

 • Is herwaardering mogelijk? In de regel wordt koerswinst of -verlies geboekt bij het betalen van een openstaande factuur, zowel inkomend- als uitgaand, in de vreemde valuta. Het verschil teruggerekend in lokale valuta (zeg even de Euro) tussen oorspronkelijke koers en de koers op de afrekendatum kan dan beschouwd worden als koerswinst of -verlies. Het is ook mogelijk per een bepaalde datum (bijvoorbeeld eens per periode of zelfs per jaar), zeg even 31-12 van lopend boekjaar, de (tussentijdse) koerswinst- of verlies alvast te berekenen en te boeken. Met de optie om alleen koersverlies (tussentijds) te boeken. En koerswinst nog niet uit het oogpunt van het voorzichtigheidsbeginsel (winst pas boeken als gerealiseerd). Hiermee moet dan wel rekening gehouden worden bij de uiteindelijke betaling van betreffende factuur.

  Voorbeeld van een herwaardering:

  Stel een inkoopfactuur van 1.000 USD is vastgelegd op 1-4 (van het lopende jaar). Per dat moment gold een koers van 1,20 (1 Euro geeft 1,2 USD). 1.000 USD is vastgelegd als openstaade factuur met de dan geldende Euro waarde van (1.000 / 1,2) 833,33 Euro. Deze laatste waarde is bepalend voor de inkoop (bijvoorbeeld kosten) en de openstaande factuur in Euro's.

  Een maand later op 1-5 is deze factuur nog niet is betaald aan de leverancier en kan sprake zijn van koerswinst- of verlies (als de koersverhouding EUR/USD inmiddels is aangepast. Stel dat per 1-5 een koers geldt van 1,18 (1 Euro geeft 1,18 USD) dan is de waarde van de openstaande factuur (1.000 / 1,18) 847,46. We zouden dan een koersverlies hebben van 14,13 euro en deze kunnen boeken als gerealiseerd. Dit leidt tot de volgende boeking in het boekhoudpakket:
  Crediteuren   14,13 (debet)
  Koersverlies  14,13 (credit)

  Als de factuur vervolgens geheel wordt betaald in USD (stel op 5-5 met een koers van 1,19 (1 Euro geeft  1,19 USD) dan leidt dit tot de volgende boeking in Euro's:
  Crediteuren    847,46 (debet)
  Bank               840,34 (credit) op basis van (1000 / 1,19)
  Koerswinst          7,12 (credit)

  Naast openstaande facturen debiteuren en crediteuren is het ook mogelijk om een herwaardering uit te voeren en te boeken op een balansrekening in vreemde valuta, zoals de hiervoor genoemde bankrekeningen in vreemde valuta. Als een bankrekening in bijvoorbeeld USD wordt bijgehouden zal de koers in de loop van het jaar (t.o.v. de Euro) fluctueren. Net als hiervoor genoemd kan dan bijvoorbeeld per 31-12 de eurowaarde op dat moment berekend en geboekt worden.

 • Is er per rekening een keuze tussen een eindkoers en een gemiddelde koers? Bijvoorbeeld een eindkoers bij balansrekeningen en een gemiddelde koers bij resultatenrekeningen? Bijvoorbeeld een eindkoers voor bepaalde vlottende activa, zoals debiteuren, crediteuren en bankrekeningen en een gemiddelde koers voor het resultaat. 

 • Is de koers per boeking te wijzigen? Als een koers afwijkt van de dan bekende koers. Een koers kan bijvoorbeeld aanwezig zijn in een elektronische inkoopfactuur. De datum van vastleggen van de factuur kan dan bijvoorbeeld de voorkeur hebben.

 • Worden ISO codes voor landen en valuta’s gebruikt binnen het boekhoudpakket? ISO staat voor (International Organization for Standardization) en kent meerdere standaard codering.
  Voor landen wordt bijvoorbeeld ISO 3166 gebruikt en voor valutacodes ISO 4217 Alpha. 
  Zie ook WIKI UBL onderdeel ISO.

Bovenstaande uitleg heeft met name betrekking op het werken met vreemde valuta in boekhoudsoftware voor debiteuren, crediteuren en bijvoorbeeld een bankrekening in vreemde valuta. Het werken met vreemde valuta in de administratie kan een uiterst complexe materie zijn. Zeker voor een internationale organisatie met vestigingen en deelnemingen in meerdere landen. Voor die materie is deze WIKI niet bedoeld en wordt verwezen naar andere bronnen, zoals het Burgelijk wetboek, uw accountant en bank.

Aanbevolen


Thema Boekhoudsoftware

Met opvragen boekhoudsoftware, laatste nieuws en artikelen.
Naar Thema Boekhoudsoftware...
    

Gids boekhoudsoftware

De Gids boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor:
1.ZZP'ers en klein MKB;
2.Middelgrote bedrijven (MKB);
3.Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).
Naar opvragen gratis Gids boekhoudsoftware...
  

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.


WIKI suggesties
Suggesties om deze WIKI boekhoudsoftware te verbeteren kunnen gemaild worden aan redactie@softwarepakketten.nl


Onerzoeksbureau GBNED