UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL Binnenlandse BTW, Tarieven vrijgesteld van BTW

We hebben hier te maken met:

 1. Diensten die geheel vrijgesteld zijn van BTW. Denk aan  diensten door stichtingen en verenigingen.
  Services outside scope of tax. In dit geval betreft het specifiek geleverde diensten die buiten de scope van BTW vallen.
  Dan kan code O gebruikt worden bij TaxCategory. Zie UBL en BTW, algemene informatie.
  De BTW en de grondslag zijn dan beide nul. Verder kan onderstaand voorbeeld (voor vrijgestelde goederen of diensten) aangehouden worden. 

 2. Organisaties die wel BTW-plichtig zijn, maar vrijgestelde goederen of diensten leveren.
  Op de website van de Belastingdienst staat hierover het volgende:
  Als u vrijgestelde goederen of diensten levert, vermeldt u op de factuur dat een vrijstelling van toepassing is. Dat is niet nodig als uit de omschrijving op de factuur blijkt dat de vrijstelling van toepassing is”.

  Volgens UN/EDIFACT 5, UN/ECE 5305; t.b.v. Duty or tax or fee category code E : Exempt from taks, code specifying that taxes are not applicable.
  Dan wordt dus code E gebruikt worden bij TaxCategory. Zie UBL en BTW, algemene informatie

Uitwerking op factuur van code E:

Omschrijving aantal prijs bedrag BTW
Dienst/product A 1 30,55 30,55 vrij
Factuurbedrag    30,55  

Dit wordt als volgt in een UBL-factuur opgenomen:

Stap 1: BTW-nummer van de afzender opgeven 
Idem als voorbeeld exclusief BTW.

Let op:
Uiteraard voor zover een afzender beschikt over een BTW-nummer.

Stap 2: Juiste BTW-regime opgeven
Dit wordt als volgt binnen UBL opgenomen: 

<cac:TaxTotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxSubtotal>
             <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">30.55</cbc:TaxableAmount>
             <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0</cbc:TaxAmount>
             <cac:TaxCategory>
                   <cbc:ID>E</cbc:ID>
                   <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
                   <cac:TaxScheme>
                       <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                   </cac:TaxScheme>
             </cac:TaxCategory>
         </cac:TaxSubtotal>
 </cac:TaxTotal>

Stap 3: Factuurtotaal samenstellen

<cac:LegalMonetaryTotal>
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">30.55</cbc:TaxExclusiveAmount> 
    <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">30.55</cbc:TaxInclusiveAmount> 
</cac:LegalMonetaryTotal>

Stap 4: Factuurregel(s) samenstellen
In relatie tot de BTW vrijstelling worden de volgende elementen meegegeven:

<cac:InvoiceLine>
   <cac:Item>
           <cac:ClassifiedTaxCategory>
                     <cbc:ID>E</cbc:ID>
                     <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
                      <cac:TaxScheme>
                             <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                      </cac:TaxScheme>
            </cac:ClassifiedTaxCategory>
    </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>

Organisaties vrijgesteld van BTW
Als organisaties, denk aan stichtingen en verenigingen, geheel vrijgesteld zijn dan kan code O gebruikt worden. 
Services outside scope of tax. In dit geval betreft het specifiek geleverde diensten die buiten de scope van BTW vallen.
(Zie UBL en BTW, algemene informatie).Onerzoeksbureau GBNED