Softwarepakketten.nl

Wiki Boekhouden algemeen

Boekhoudpakketten Triple entry accounting (TEA) en blockchain

Triple entry accounting is een verbetering van het traditionele systeem van dubbel boekhouden, waarbij alle transacties versleuteld op meerdere plaatsen zijn vermeld. Zo wordt ook gemeld: “Triple Entry Accounting is Double-entry + Cryptography”. Voor dit laatste speelt blockchain technologie een belangrijke rol. Triple entry accounting heeft dus betrekking op blockchain technologie.

 

Enkele stellingen:

"Een blockchain is een digitaal grootboek dat wordt verspreid over meerdere locaties om de veiligheid en wereldwijde toegankelijkheid te waarborgen. Momenteel is het primaire gebruik van deze technologie voor bitcoin en andere cryptocurrencies, maar blockchain zal de boekhoudprocessen zoals we die kennen volledig verstoren - het is slechts een kwestie van tijd. De mogelijkheid om een blockchain te gebruiken die alle informatie met betrekking tot een bepaalde transactie in realtime en tussen meerdere partijen registreert, is ongelooflijk krachtig. De applicaties voor het automatiseren van bedrijfsprocessen, met name rond betalingen en controles, zijn schijnbaar eindeloos. Om deze reden is er een algemene misvatting ontstaan dat het schrijven van elk stuk informatie aan de blockchain eigenlijk een derde item is. Dat is het niet". Aldus Forbes.

"Financiële transacties worden binnen blockchain-technologie zodanig verwerkt dat deze na goedkeuring niet meer gewijzigd kunnen worden. Er kunnen alleen nog transacties worden toegevoegd aan het grootboek. Deze benadering wijkt substantieel af van het dubbel boekhouden, waar transacties doorlopend gecorrigeerd kunnen worden", aldus een uitspraak van Erwin Hardeman in Accountant. Volgens Gerard Bottemanne zijn er online boekhoudsystemen waar het wijzigen van transacties altijd leidt tot een mutatie in een audittrail. Dan heb je in elk geval ook inzicht in uitgevoerde wijzigingen. Daarnaast is het de vraag wat er op tegen is als je in een conceptboeking nog aanpassingen verricht in een boekhoudsysteem. 

Aandachtspunten:

Boekhouden op basis van blockchain technologie kent ook de volgende aandachtspunten:

  • Bij blockchain worden kopieën van gegevens over veel computers verspreid. Dat kan ten koste gaan van de netwerk- en servercapaciteit en kan leiden tot een minder snelle verwerking dan bij traditioneel online boekhouden.

  • Blockchainsystemen vergen het nodige energieverbruik. Per slot van rekening zijn er meer (krachtige) computers nodig.

Zodra er in Nederland boekhoudsoftware op de markt is die gebruik maakt van blockchain technologie voor het opslaan van transacties proberen we daar zeker aandacht aan te besteden in deze WIKI. Het gaat dan niet om alleen het opnemen van cryptocurrency als vreemde valuta in een boekhoudpakket. Zie voor dit laatste het WIKI onderdeel vreemde valuta administratie binnen boekhoudsoftware.

Aanbevolen


Nulmeting Blockchain en boekhoudsoftware 
In juni 2018 is door Onderzoeksbureau GBNED een nulmeting verricht en daartoe aan 62 leveranciers van standaard boekhoudsoftware de volgende vraag gesteld: “Wat is uw visie over blockchaintechnologie in relatie tot boekhoudsoftware?”.
Naar Blockchain en boekhoudsoftware... 

 


Thema Boekhoudsoftware

Met opvragen boekhoudsoftware, laatste nieuws en artikelen.
Naar Thema Boekhoudsoftware...
    

Gids boekhoudsoftware

De Gids boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor:
1.ZZP'ers en klein MKB;
2.Middelgrote bedrijven (MKB);
3.Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).
Naar opvragen gratis Gids boekhoudsoftware...
  

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.


WIKI suggesties
Suggesties om deze WIKI boekhoudsoftware te verbeteren kunnen gemaild worden aan redactie@softwarepakketten.nl


Onerzoeksbureau GBNED