Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Wiki Boekhouden algemeen

Betrouwbare boekhoudsoftware en de afnemers van cijfers

In de eerste plaats is een betrouwbare boekhouding, die voldoende mate van zekerheid oplevert, van belang voor de ondernemer zelf. Als ondernemer wilt u zekerheid hebben over het financiële huishoudboekje van uw onderneming. Wat zijn de resultaten die zijn behaald in een bepaalde periode, kan voldaan worden aan betalingsverplichtingen, wat is de stand is van openstaande posten en welke kosten zijn gemaakt? Zo zijn er nog legio voorbeelden te bedenken van betrouwbare informatie die u als ondernemer wilt ontlenen aan uw boekhouding.

Naast de ondernemer zelf zijn er ook derden waarvoor informatie uit de boekhouding nodig is, zoals:

  1. De bank; die krediet verstrekt en daarvoor jaarlijks (of frequenter) geïnformeerd wil worden over het financiële reilen en zeilen van een onderneming.
      
  2. Externe aandeelhouders; zij zullen met name inzicht willen hebben in het rendement van de onderneming en in de vooruitzichten. We hebben het dan meestal over een uitgebreid jaarverslag.

  3. De kamer van Koophandel; waarbij het gaat om de verplichte publicatiestukken, in elk geval bestaande uit een balans en een toelichting daarop. Afhankelijk van de grootte van een onderneming zijn er meer of minder gegevens vereist om te deponeren.

  4. Het CBS; bijvoorbeeld een investeringsstatistiek.

  5. De Belastingdienst; periodiek informatie voor de aangifte Omzetbelasting en winstaangifte (als onderdeel ‘winst uit onderneming’ van de aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting) en bij een controle uitgebreide informatie over afgelopen boekjaren.

Een goed boekhoudpakket verschaft de informatie die nodig is om aan de uitvraag van genoemde partijen te voldoen. Let wel: zonder dat de ondernemer of intermediair (accountants- of administratiekantoor) aangewezen is op hulpmiddelen als Excel. De praktijk leert echter dat Excel voor veel ondernemers een onontkoombaar hulpmiddel is voor het verschaffen van financiële informatie.

Bewaarplicht
Voor een betrouwbare boekhouding is de fiscale bewaarplicht ook van belang. Voor de bewaarplicht van gegevens in relatie tot een boekhoudpakket spreekt de belastingdienst van "administratie". De volgende uitleg van het begrip administratie is dan ook ontleend aan de website van de Belastingdienst.
"Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in elektronische vorm, behoren tot uw administratie. Voorbeelden hiervan zijn:
- kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen;
- financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek;
- tussentijds gemaakte controleberekeningen;
- ontvangen facturen en kopie?n van verzonden facturen;
- bank- en giroafschriften;
- contracten, overeenkomsten en andere afspraken;
- agenda's en afsprakenboeken;
- correspondentie;
- software en databestanden".

Aanbevolen


Thema Boekhoudsoftware

Met opvragen boekhoudsoftware, laatste nieuws en artikelen.
Naar Thema Boekhoudsoftware...
    

Gids boekhoudsoftware

De Gids boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor:
1.ZZP'ers en klein MKB;
2.Middelgrote bedrijven (MKB);
3.Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).
Naar opvragen gratis Gids boekhoudsoftware...
  

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.


WIKI suggesties
Suggesties om deze WIKI boekhoudsoftware te verbeteren kunnen gemaild worden aan redactie@softwarepakketten.nl


Onerzoeksbureau GBNED