Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL G-rekening (ten behoeve van inlenersaansprakelijkheid)

Informatie over de G-rekening op de website van de Belastingdienst luidt als volgt:

Als u personeel uitzendt, uitleent of detacheert op de Nederlandse markt, kan een inlener u vragen een g-rekening te openen. Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee u alleen de loonheffingen en de btw aan ons kunt betalen.

De inlener stort het geschatte bedrag aan loonheffingen op uw g-rekening. U kunt dat bedrag alleen gebruiken om de loonheffingen en btw te betalen. Als u deze niet betaalt, kunnen wij de inlener niet meer aansprakelijk stellen voor het bedrag dat hij heeft gestort op de g-rekening.”

De E-brochure “Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel” van de Belastingdienst meldt het volgende: “U kunt zich beschermen tegen het risico van aansprakelijkheid door het storten op een geblokkeerde rekening, de zogenoemde g-rekening van uw uitlener. Deze rekening kan alleen gebruikt worden voor het betalen van de loonheffingen en btw of voor het doorstorten naar een andere g-rekening.

Ook aannemers kunnen een g-rekening gebruiken (zie de brochure Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming). Het gebruik van een g-rekening is niet verplicht.

Met ingang van 1 januari 2016 is het niet meer mogelijk om rechtstreeks te storten op een rekening van de Belastingdienst. U bent alleen gevrijwaard van aansprakelijkheid door te storten op een grekening. De vrijwaring geldt alleen voor het gestorte bedrag. Zorg er dus voor dat het bedrag overeenkomt met het bedrag van de loonheffingen en de btw.”

Over het gebruik van de G-rekening meldt genoemde brochure het volgende:
Er zijn drie partijen die de g-rekening kunnen gebruiken:
• de uitlener
• de doorlener
• de inlener
De inlener krijgt een factuur van de uitlener/doorlener. De inlener spreekt met de uitlener/doorlener af welk deel van het factuurbedrag hij overmaakt naar de g-rekening. Het is raadzaam om een bedrag af te spreken dat overeenkomt met de werkelijk te betalen loonheffingen en btw. Dat voorkomt een overtollig saldo op de g-rekening. Het btw-bedrag staat op de factuur.

Bij de betalingsopdracht vermeldt de inlener:
• het nummer van de factuur
• eventuele andere identificatiekenmerken van de factuur

De uitlener kan de loonheffingen en btw vanaf zijn g-rekening betalen.

De doorlener kan vanaf zijn eigen g-rekening bedragen (door)storten op de g-rekening van de uitlener. Deze bedragen moeten zijn bedoeld om de loonheffingen en btw van de factuur te betalen. Hij kan ook zijn eigen btw vanaf zijn g-rekening betalen.”

De G-rekening wordt beslist niet alleen gebruikt in de bouwsector waar gesproken wordt over opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers. Deze begrippen zijn dus ook op andere sectoren van toepassing. In de uitzendsector wordt veelal gesproken over inlener, zijnde een bedrijf dat personeel inhuurt (feitelijk de opdrachtgever) en over uitlener, zijnde een organisatie die zijn personeel beschikbaar stelt aan de inlener.

Let op:
Blijft de uitlener de leiding en het toezicht houden? Dan gaat het niet om inlening maar om aanneming van werk. U hebt daardoor niet te maken met de inlenersaansprakelijkheid. Misschien hebt u dan wel te maken met de ketenaansprakelijkheid en de verleggingsregeling. Zie informatie op www.belastindienst.nl. Een interessante bron is tevens www.mkbservicedesk.nl/321/wat-rekening.htm

Hier gaan we verder alleen in op het toepassen van een G-rekening op een factuur en is geen rekening gehouden met een eventuele verleggingsregeling voor de BTW. In de praktijk kunnen complexere situaties voorkomen met bijvoorbeeld een combinatie van het gebruik van een G-rekening EN de verleggingsregeling op één factuur. Zo kan de G-rekening dan relevant voor de loonheffing en de verleggingsregeling voor de BTW. Voor de verleggingsregeling wordt verwezen naar de Wiki UBL Binnenlandse BTW, BTW-verlegd

G-rekening zelf: 
De G-rekening begint altijd met 99, dus bijvoorbeeld NLXX ABNA 99XX XXXX XX.

Uitwerking G-rekening op een factuur is als volgt:

Omschrijving Bedrag
Monteur Jansen 2 uur á 45,- 90,00
Monteur Pietersen 1 uur á 50,- 50,00
Totaal werkzaamheden 140,00
21% BTW over 140,- 29,40
Factuurtotaal 169,40
G-rekening 25% over 169,40 bedraagt 42,35
Graag betalen binnen 30 dagen netto
127,05 op bankrekening NL15ABNA1111111111
  42,35 op (geblokkeerde) bankrekening NL15ABNA00000000000

  
Bronnen

1. Website Belastingdienst, www.belastingdienst.nl 
2. http://www.mkbservicedesk.nl/321/wat-rekening.htm 


EU-N
Een G-rekening maak geen onderdeel uit van EU-N.

Uitwerking G-rekening in UBL-factuur

 • Aparte UBL factuur aanmaken voor deel dat op de G-rekening gestort wordt.
  Feitelijk worden er dus 2 facturen aangemaakt, te weten:
  1. Een factuur voor het deel dat op de gewone bankrekening overgemaakt moet worden.
      In bovenstaande voorbeeld 127,05.

  2. Een factuur voor het deel dat op de geblokkeerdere bankrekening overgemaakt moet worden.
      In bovenstaand voorbeeld 42,35.

 • ONDERHANDEN
  EU-N Extenstie voor G-rekening

  Vanuit Nederland is tevens een initiatief om de implementatie van de G-rekening binnen UBL te bewerkstelligen als extensie op EN 16931. Als volgt gespecificeerd op het eerder genoemde gemeenschappelijke overzicht “A G-account is a dedicated financial account of the supplier party for VAT taxes and wage taxes (loonheffingen). When the required amount of taxes is paid to this G-account, the customer party cannot be held liable by the tax authority in case the supplier party does not fulfill his tax returns.” 

 Onerzoeksbureau GBNED