UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, factuurtotalen (LegalMonetaryTotal)

Factuurtotalen zijn ondergebracht onder LegalMonetaryTotal [1..1].
Het betreft de volgende elementen:

 • [0..1] LineExtensionAmount; bevat som vd regels. 
  [1..1] EU-N
 • [0..1] TaxExclusiveAmount; bevat totaal excl. BTW.
  [1..1] EN-N
 • [0..1] TaxInclusiveAmount; bevat totaal incl. BTW.
  [1..1] EU-N
 • [0..1] AllowanceTotalAmount; bevat totaal korting op factuurniveau.
 • [0..1] ChargeTotalAmount; bevat totaal toeslag op factuurniveau.
 • [0..1] PrepaidAmount; bevat vooruitbetaald bedrag.
 • [0..1] PayableRoundingAmount;
  PEPPOL BIS
  Het bedrag dat bij het factuurbedrag moet worden opgeteld om het te betalen bedrag af te ronden..
 • [1..1] PayableAmount; bevat totaal te betalen (TaxInclusiveAmount minus PrepaidAmount).

Voor alle opgegeven bedragen geldt: CurrencyID [1..1] verplicht.

 

Uitgewerkt voor een factuur volgens NLUBL is dit als volgt:

<cac:LegalMonetaryTotal>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">420.00</cbc:LineExtensionAmount> 
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">430.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
    <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">487.30</cbc:TaxInclusiveAmount> 
    <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="EUR">[amount]</cbc:AllowanceTotalAmount>
    <cbc:ChargeTotalAmount currencyID="EUR">10.00</cbc:ChargeTotalAmount>
    <cbc:PrepaidAmount currencyID="EUR">[amount]</cbc:PrepaidAmount>
    <cbc:PayableRoundingAmount currencyID="EUR">[Amount]</cbc:PayableRoundingAmount>
    <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">487.30</cbc:PayableAmount></cac:LegalMonetaryTotal>Onerzoeksbureau GBNED