Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, factuurtotalen (LegalMonetaryTotal)

Factuurtotalen zijn ondergebracht onder 'LegalMonetaryTotal'.
Het betreft de volgende elementen:

  1. LineExtensionAmount bevat som vd regels. *)
  2. TaxExclusiveAmount bevat totaal excl. BTW. *)
  3. TaxInclusiveAmount bevat totaal incl. BTW. *)
  4. AllowanceTotalAmount bevat totaal korting op factuurniveau.
  5. ChargeTotalAmount bevat totaal toeslag op factuurniveau.
  6. PrepaidAmount bevat vooruitbetaald bedrag.
  7. PayableRoundingAmount bevat het totaal van de afronding van de factuurregels om te komen tot een juist LineExtensionAmount (som van de regels).
  8. PayableAmount, bevat totaal te betalen (TaxInclusiveAmount minus PrepaidAmount). *)

*) Deze velden moeten in elk geval aanwezig zijn / geldt idem voor EU-N.

EU-N uitleg algemeen

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 is dit als volgt:

<cac:LegalMonetaryTotal>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">420.00</cbc:LineExtensionAmount> 
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">430.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
    <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">487.30</cbc:TaxInclusiveAmount> 
    <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="EUR">[amount]</cbc:AllowanceTotalAmount>
    <cbc:ChargeTotalAmount currencyID="EUR">10.00</cbc:ChargeTotalAmount>
    <cbc:PrepaidAmount currencyID="EUR">[amount]</cbc:PrepaidAmount>
    <cbc:PayableRoundingAmount currencyID="EUR">[Amount]</cbc:PayableRoundingAmount>
    <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">487.30</cbc:PayableAmount></cac:LegalMonetaryTotal>Onerzoeksbureau GBNED